V Novem mestu arheološki začetek urejanja mestnega jedra

Pričetek arheoloških izkopavanj v mestnem jedru

Novo mesto, 3. marec 2017 – Mestna občina Novo mesto bo v sredo, 8. marca 2017, v sklopu projekta ureditve mestnega jedra pričela z arheološkimi izkopavanji na območju Glavnega trga ter Rozmanove in Pugljeve ulice. Izkopi bodo občasno terjali delne ali popolne zapore cest, zato bo treba prilagoditi tudi potek prometa po mestnem jedru. Najprej bodo stekli izkopi na odseku med Mladinsko knjigo in vodnjakom, zato bo ta odsek od srede dalje zaprt za promet. Obvoz bo urejen po Jenkovi, Detelovi in Dilančevi ulici.

Prva faza izkopavanj bo trajala predvidoma nekaj dni. Sledijo izkopi na Pugljevi ulici, Rozmanovi ulici, odseku med Kandijskim mostom do Mladinske knjige in na križišču pri Kandijskem mostu. Vsa dela bodo predvidoma potekala nekaj tednov, v primeru pomembnih arheoloških najdb pa se to obdobje lahko tudi podaljša.

Testni izkopi so obvezni za vsa gradbena dela, ki posegajo v teren na območjih arheoloških najdišč, kamor spada tudi celotno mestno jedro. Predvidenih je 42 testnih izkopov v obsegu 3 krat 1,5 metra in globine 2 metra. Izvedeni bodo postopoma, na približno 10-metrskih razdaljah in se bodo glede mikrolokacije prilagajali situaciji na terenu. Večinoma bodo potekali po trasi bodočega infrastrukturnega kolektorja (glavni vod, v katerem bodo združeni kanalizacija, vodovod, telekomunikacijski in električni vodi …), ob levem robu vozišča (gledano iz smeri Kandijskega mosta proti Rozmanovi ulici). Testne izkope se bo po pregledu sproti zasipavalo nazaj do nivoja cestišča.

Med izkopavanji bo poskrbljeno za zaščito gradbišča in za čim manj moten dostop do mestnega jedra, vključno z vso prometno signalizacijo, občasno pa bo, odvisno od poteka del, zmanjšano tudi število parkirnih mest.

O časovnem poteku del in spremembah prometne ureditve vas bomo redno obveščali.Izkopi Glavni trg

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

16 − 7 =

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.