Pohodništvo dolenjska

ČRNOMELJ

BELOKRANJSKA ČEBELARSKA UČNA POT 


GRAJSKO GOZDNA UČNA PEŠPOT – DRAGATUŠ

Grajsko gozdna učna pot je krožna pot in traja 3 ure hoda. Pohod se prične pri izviru Obrščica pri vasi Obrh (Dragatuš). Pot poteka mimo gradu Turn, francoske jame, mimo izvirov Kotel in Sela do Pustega Petra, kjer je nekdaj stala cerkev in se pohodniki lahko udeležijo tudi svete maše, naprej mimo Obrlinca – vinogradniškega območja, mino Zapudja do izhodiščnega mesta, vasi Obrh. Večkrat v letu je organiziran pohod, tako je v mesecu decembru pohod z baklami, v januarju pa si je možno pri Pustemu Petru ogledati jaslice v naravi.

MLINARSKA POT OD DAMLJA DO VINICE 

Mlinarska potpoteka po Krajinskem parku Kolpa in je dolga približno 10 kilometrov. Pot nima večjih vzponov ali spustov. Poteka v glavnem v bližini reke Kolpe, je rzgibana in nezahtevna, zato je primerna za vse vrste pohodnikov. Pohod po označeni poti traja 2 uri.

NAJJUŽNEJŠA SLOVENSKA PEŠPOT

Najjužnejša slovenska pešpot je urejena in označena ter poteka na območju Krajinskega parka Kolpa. Vije se tik ob reki Kolpi mimo izvira Trpotec, ki velja za vodo večne mladosti, nakar nas pelje do vasi Breg. Tu deluje še edini mlin na reki Kolpi, nedaleč stran od mlina se nahaja najdaljša belokranjska kraška jama Kobiljača. Pot nadaljujemo do francoskega kamna in naprej do najjužnejše vasi Kot pri Damlju, kjer je označena tudi najjužnejša točka Slovenije. Pohod zaključimo v slikoviti vasi Damelj.
Tradicionalni pohod po Najjužnejši slovenski pešpoti je običajno spomladi (v mesecu maju).

OBKOLPSKA GRAJSKA PEŠPOT OD ŽUNIČEV DO DRAGOŠEV

Obkolpska grajska pešpot poteka po enem najlepših predelov Krajinskega parka Kolpa. Obiskovalec se na poti po zavarovanem območju sreča tako s številnimi naravnimi znamenitostmi, kakor tudi s kulturnimi spomeniki. Pešpot se prične v Žuničih in konča v Dragoših (lahko pa tudi obratno). Pot je nezahtevna, brez večjih vzponov in se jo prehodi v 4 do 5 urah. V poletnih mesecih nudi senco, v času posebno visokih vod pa pot ni v celoti prehodna iz poti ob Kolpi vodijo steze ali poljske poti v vasi nad njimi. V vasi Žuničih je izhodiščna točka kulturni spomenik Šokčev dvor. Info točka Krajinskega parka predstavlja zelo pomembno stavbno dediščino prebivalcev ob Kolpi. Ogled Šokčevega dvora omogoča spoznavanje celotnega zavarovanega območja, pomembne pa so tudi zbirke, ki predstavljajo kmečko življenje, lokalno etnologijo in biodiverziteto. V neposredni bližini je tudi kratka, a zelo poučna Belokranjska čebelarska učna pot.

SEJEMSKA PEŠPOT OD VINICE DO ŽUNIČEV

Sejemska pešpot od Vinice do Žuničev je še ena urejena in označena pešpot na območju Krajinskega parka Kolpa. Pot so v preteklosti uporabljali ljudje iz bližnjih in daljnih vasi, pa tudi iz sosednje Hrvaške, ko so peljali živino na semenj v Vinico. Vsako leto se pot kot tradicionalni pohod obudi v spomladanskem času. Del poti poteka ob slikoviti reki Kolpi, mimo opuščenih mlinov in žag, del poti pa pelje mimo vasi in gozdov. Na poti lahko opazujemo značilno kulturno krajino za to območje, številne naravne znamenitosti in kulturne spomenike.

ŽUPANČIČEVA POT OD DRAGATUŠA DO VINICE

http://www.crnomelj.si/kategorije.asp?nmpro_tbl_cate.id=8&nmpro_tbl_news.id=28
Župančičeva pot je posvečena velikemu slovenskemu pesniku Otonu Župančiču. Pot povezuje kraje med pesnikovo rojstno Vinico in vasjo Dragatuš, kjer je pesnik preživel svoja otroška leta. Ob poti je zaznati značilnost belokranjske pokrajine, njene naravne in kulturne znamenitosti. Vsako leto, natančneje vsako drugo soboto v mesecu juniju, je organiziran tradicionalni pohod od Dragatuša po Krajinskem parku Lahinja, skozi vasi Hrast, Perudina do Žežlja nad Vinico, po romarski poti na Golek do Vinice.

GOZDNI UČNI POTI GRIČKI KAL-GRDANJI SKEDENJ
GOZDNA UČNA POT PLANINA – MIRNA GORA
dolžina: 3.5 km; čas obhoda: 2.5 ure.

DOLENJSKE TOPLICE

Polharska pot 

opis polharske poti
Dva kilometra dolga Polharska pot je speljana po gozdnih poteh v bližnji okolici polharskega doma. Povezuje 13 točk, na katerih boste spoznali zanimivosti dela roških gozdov, življenjski prostor polhov in utrinke iz polharske tradicije.

Naravoslovna gozdna učna pot Rožek 

Je urejena v Podturnu pri Dolenjskih Toplicah. Zajema biološko – gozdarsko tematiko ter druge posebnosti tega kraja. Pot z usmerjevalnimi tablami je dolga okoli 2 km in poteka po prijetni gozdni stezi oz. vlaki. Ponaša se s številnimi drevesnimi in grmovnimi vrstami, kraško udorno jamo (je ena najnižje ležečih nahajališč smrekovega gozda v Evropi), podzemno jamo Jazbina in puhavnikom (mesto, kjer iz zemlje piha zrak iz nižje ležeče kraške jame Jazbine).

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

four × five =

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.