PIXXELPOINT 2016 17. mednarodni festival sodobnih umetniških praks

PIXXELPOINT 2016

 1. mednarodni festival sodobnih umetniških praks MI

2.–9. december 2016

Nova Gorica – Gorica

Festival organizira: Kulturni dom Nova Gorica

Kuratorka: Rene Rusjan

Vodja projekta: Pavla Jarc

Koordinatorka projekta in stiki z javnostjo: Mateja Poljšak Furlan

Tehnični vodja: Tadej Hrovat

Za koordinacijo UNG AU odgovoren: Boštjan Potokar

Za tehniko UNG AU odgovorna: Urša Bonelli Potokar

Glavni partnerji: Akademija umetnosti Univerze v Novi Gorici

      Univerza v Novi Gorici

      Kulturno društvo Galerija GT, Ljubljana

Mestna galerija Nova Gorica bo letos že sedemnajsto leto zapored gostila mednarodni festival Pixxelpoint, ki se je v teh letih uveljavil kot eden najpomembnejših festivalov medijskih umetnosti v slovenskem prostoru in si obenem izoblikoval ugled tudi v mednarodnem okolju. Letošnji festival je dobil novo dimenzijo in se preimenoval v festival sodobnih umetniških praks.

K sodelovanju smo povabili kuratorko Rene Rusjan, ki je za tokratno edicijo festivala naslovila MI. Posebnost letošnje edicije Pixxelpointa je posebej dolg in razvejan proces, skozi katerega je kuratorka povezala sodelujoče v njem. Umetnice v sodelovanju z drugimi umetniki in s študenti umetnosti, z znanstvenicami ter laboratoriji in raziskovalnimi centri Univerze v Novi Gorici, z lokalno skupnostjo, v raziskovanju specifik obmejnega življenja v luči mednarodnih tokov, vse to na križiščih med umetnostjo, znanostjo in družbo ter vsakdanjim življenjem. Sodelujoči se bodo s svojimi projekti, delavnicami, predavanji in performansi predstavili na več lokacijah v Novi Gorici in Gorici.

O MEDNARODNEM FESTIVALU PIXXELPOINT

Nova Gorica in Gorica bosta od 2. do 9. decembra ponovno v znamenju Pixxelpointa. Prvotni namen festivala, ki si je za cilj zadal približati informacijske tehnologije širšemu občinstvu in obenem seznaniti predvsem mlajše generacije z drugačnimi možnostmi uporabe novih medijev, je daleč presegel svoje okvire in prerasla v festival sodobnih umetniških praks. Predvsem v zadnjih nekaj letih se je festival pogumno lotil zahtevnega predstavljanja vrhunskih medijskih umetnikov, ki s svojimi deli premikajo meje in razumevanje vloge sodobnih umetniških praks, zaradi česar se Nova Gorica že umešča na svetovni zemljevid najsodobnejšega dogajanja na tem dinamičnem, vedno svežem in vznemirljivem, a zahtevnem umetnostnem področju.

V zadnjih devetih letih razvijamo festival tudi kot čezmejni projekt. Festival tako ob svoji globalni vlogi hkrati vzpodbuja umetniško in teoretsko ustvarjalnost tudi na obmejnem območju ter razvija čezmejno sodelovanje na inventivnem polju sodobnih umetniških praks, ki že same po sebi ne poznajo meja.

K afirmaciji festivala sta nedvomno pripomogli tudi naklonjenost Mestne občine Nova Gorica in Ministrstva za kulturo Republike Slovenije, ki že več let sofinancira izvedbo festivala, ter številne mednarodne povezave, ki so jih različni sodelavci in soustvarjalci festivala zgradili skozi vsa leta njegovega obstoja.

Ob festivalu bo izšel dvojezičen zbornik, kjer so predstavljeni vsi projekti in sodelujoči umetniki oz. umetniške skupine. V elektronski obliki ga najdete tudi na: www.pixxelpoint.org.

KURATORKA

Rene Rusjan

Rene Rusjan je vizualna umetnica s koreninami v kiparstvu, ki ga razume predvsem v relaciji prostor/odnosi. Umetnost raziskuje skozi prizmo njene vloge v naših življenjih, kot orodja za vzpostavljanje komunikacije med nami samimi, različnimi nivoji družbe, odnosa do zgodovine in sedanjosti, relacij med različnimi disciplinami, razumevanju drugega. Je soustanoviteljica Šole uporabnih umetnosti Famul Stuart (1994), predhodnice Visoke šole za umetnost in sedaj Akademije umetnosti Univerze v Novi Gorici, kjer je od 2009 zaposlena kot direktorica programa in profesorica sodobnih umetniških praks. Po selitvi šole iz Ljubljane v Gorico se Rusjanova še posebej posveča raziskovanju potencialov, ki jih ponuja ta prostor, soočanju njegovih geografskih, zgodovinskih in kulturnih posebnosti z izzivi sodobnosti, v katerih ima skozi številna sodelovanja lahko pomembno vlogo tudi univerza.

PIXXELPOINT 2016 V ŠTEVILKAH:

 • 8 dni,
 • 28 dogodkov,
 • 13 prizorišč v Novi Gorici in Gorici,
 • 78 sodelujočih umetnikov, študentov in znanstvenikov
 • 28 večjih projektov in številni manjši.

TEMA LETOŠNJEGA FESTIVALA:  Mi

Rene Rusjan

Mi. Smo to mi in vi, jaz in ti, so to tudi oni – in kdo so? Smo to Goričani, Slovenci, Evropejci, kristjani, ateisti, revolucionarji, mame, otroci, družine, take in drugačne? So oni, ki prihajajo tudi mi, smo mi tisti, ki ostajamo, ali morda odhajamo? Smo mi tisti, ki živimo tu in zdaj, ali vsi, ki smo kdaj in kdaj bomo živeli? Kdo smo mi? Kdo vse smo lahko mi? Človek? So živali tudi mi? Kaj pa druga bitja tega planeta, so tudi mi? Tudi, če dihajo na škrge ali sploh ne dihajo? Smo mi skupaj s tistimi za ozvezdji, ali so to oni, ste to vi? Kaj si imamo povedati, mi?

Pred meseci sem sprožila proces, ki se je razvijal skozi vse leto. Zgoščeno dogajanje, ki se zgodi v festivalskem tednu decembra 2016, je le zaključek neke faze tega procesa, pravzaprav je to le točka, kjer se srečajo poti vseh sodelujočih, je festival, praznovanje in predstavitev, komunikacija skozi dogodke, ko se nam pridružijo tudi obiskovalci. Posebnost letošnje edicije Pixxelpointa je posebej dolg in razvejan proces, skozi katerega povezujem sodelujoče v njem. Umetnice v sodelovanju z drugimi umetniki in s študenti umetnosti, z znanstvenicami ter laboratoriji in raziskovalnimi centri Univerze v Novi Gorici, z lokalno skupnostjo, v raziskovanju specifik obmejnega življenja v luči mednarodnih tokov, vse to na križiščih med umetnostjo, znanostjo in družbo ter vsakdanjim življenjem.

Morda je glavno vprašanje, ki si ga zastavljam skozi ta proces, kako vidimo drug drugega. Ne le skozi umetnost ali znanost, temveč predvsem, kako nam vse to pomaga preživeti, kako je s tem povezana usoda človeškega bitja.

Seveda se ob naslovu Mi vprašam po Zamjatinovem romanu iz leta 1921, v kakšne ograde in steklene kupole smo ujeti zdaj in kdo so Varuhi in Dobrotniki, ki nam urejajo življenja; je izbira med menoj in vami, lahko še kako drugačna? Smo kot družba selfijev v drugi skrajnosti ali je to le iluzija? Kje je meja med razumevanjem mene in nas, ki spoštuje mene, a jo enako skrbi za nas, vas in njih? Svobodo zamenjati za srečo … je to to? 7

Druga referenca iz mojega otroškega praspomina, iz šestdesetih let, je še starejša številka revije LIFE iz zbirke mojega očeta. Spominjam se te magične fotografije, kjer polna dvorana ljudi, s “čudnimi” očali, zre v skupno “prihodnost”. Takšna mi je ostala v spominu tudi kasneje, ko sem izvedela, da ljudje sedijo v dvorani, kjer si bodo pravkar ogledali prvi 3D film. (Gre za fotografijo sodelavca revije LIFE J. R. Eyermana, Paramount Theater v Hollywoodu, 1952, premiera prvega celovečernega filma v barvni 3D tehniki Natural Vision.)

V mojem spominu ti ljudje zrejo v bodočnost, polno napredka, to je čas poletov na Luno (1969), ko sva z nono na naši črno beli televiziji spremljali razburljiva poročila s Cape Canaverala in Apollovih javljanj v Houston, oddajo Po sledeh napredka, polno obetajočih izumov, ki nam bodo izboljšali življenje. V zraku je bilo upanje in zaupanje v svetlo prihodnost in napredek ter, ne glede na hladno vojno, zazrtost v zvezde. Spominjajoč se teh časov se sprašujem, kako sedaj izgleda ta njihova prihodnost. Zrli so sem, kjer smo sedaj mi. Kaj se je vmes zgodilo, kam smo prispeli? Tehnični napredek se je res zgodil, vendar – ali smo zaradi tega res srečnejši? Kaj pa družbeni odnosi, kakšen je ta vidik takratne prihodnosti, naše sedanjosti? Kaj lahko povemo njim iz naše perspektive, in s tem sami sebi v sedanjosti in prihodnosti? Kako lahko skozi to pogledamo na lastno prihodnost in prihodnost zanamcev?

Zakaj festival sodobnih umetniških praks?

Festival Pixxelpoint se je pričel kot festival računalniških umetnosti ter svoj podnaslov spremenil kar nekajkrat. To je usoda mnogih festivalov. Če so vezani na nove medije, se ti mediji spreminjajo in poimenovanja sčasoma postajajo vprašljiva. Že moj predhodnik, dvakratni kurator festivala medijskih umetnosti, Igor Štromajer, je nagovarjal k spremembi podnaslova in s tem usmeritve. Odprl je vrata in jaz sem to priložnost izkoristila. Letošnja edicija se torej razprostira na široko področje sodobnih umetniških praks. To mi daje svobodo, da lahko izhajam iz konteksta in ne medija, kar pojmujem kot osnovo za svoje delo. Morda se festival naslednje leto vrne v prejšnje okvire ali si morda nadene nov podnaslov, ki bo ustrezal novim razmeram. Cenim odločitev organizatorja, Kulturnega doma Nova Gorica, da podpre kuratorja tudi v tej točki.

Tri poglavja na presečiščih umetnost – znanost – družba, s poudarkom na komunikaciji z vsakdanjim življenjem:

Raziskovanja med umetnostjo in znanostjo

Kdo smo mi? Kdo vse smo mi v biološkem smislu? Kam segajo naši prostori? Kako nam teče čas in kaj nam daje ritem? V kakšnih soodvisnostih živimo s svetom in drugimi živimi bitji, kako vplivamo drug na drugega? Seveda so odgovori precej odvisni od izhodišča, kdo smo torej ‘mi’. Merimo človeški, geološki ali kozmološki čas ali pa uporabljamo čisto drugačne koncepte, se oziramo na živo ali tudi neživo naravo, če sploh priznavamo razlike? Kako nam raziskave pomagajo pri razmisleku o naši sedanjosti in prihodnosti?

Spomin, spomenik, spominjanje, spomin za prihodnost

Kako ohraniti spomin, kako prenesti svojo izkušnjo drugemu? Kdo, katero dejanje, kateri ‘heroj’, je vreden spomenika? Kaj sploh je vloga spomenikov, kdo jih postavlja in kakšen je njihov pomen za nas? In spet: kako ohraniti zmožnost spominjanja, kako se odzvati, ko nas ta zapušča, ko ta zapušča nam drago osebo? In še drugače – kaj ima to s spominom družbene situacije, kot je npr. begunska kriza? Beleženje spominov ljudi, morda edinega, kar še imajo, vendar ta hkrati že generira DNK zapis, spomin za prihodnost – bomo vanj zapisali mržnjo do sočloveka ali solidarnost, empatijo, razumevanje?

Komunikacija in ustvarjanje skupnosti

Projekti tega poglavja se na nek način soočijo s tukaj in zdaj, povabijo nas k interakciji, takojšnji akciji, ki nas poveže in že smo aktivni soudeleženci v projektu, kjer svoje mesto raziskujemo skozi oči obiskovalca, knjige postavljamo v neobičajnem redu, izmenjujemo si oblačila z neznanci, po mestu nosimo velike kovinske risane like, ki nam znane lokacije s svojo prisotnostjo spremenijo v prostore z nostalgičnim pridihom … Prinašajo nam razmislek, kako na ustaljene vzorce našega vsakdana pogledati drugače, pa tudi, kako preseči danosti brez perspektive, ko na probleme pogledamo na nov način in jih s preobratom nadgradimo v čisto novo kvaliteto.

Festival se dogaja na številnih lokacijah, saj so bili številni projekti ustvarjeni  prav na kontekst teme in situacije v prostoru in času. Obiskovalce tako vabimo k zelo različnim dogodkom, ki smo jih pripravili. Festivalski teden se bo pričel z dogodki, ki vzpodbujajo druženje, prešel k razmisleku o družbi, se v sredo prevesil v naravoslovje in se v petek vrnil k vzajemnemu družabnemu dogodku. Vabljeni!

SODELUJOČI UMETNIKI

Robertina Šebjanič; Andreea Oarga Mulec; Tea Hvala; Jasna Hribernik; Antonio Della Marina; Alessandra Zucchi; Denis Mavrič; Paul Bush; Niloufar Tajeri; Gal Kirn; Tanja Lažetić; Helene Thuemmel; Rawan Hourani; Sabina Đogić; Anja Medved; Nadija Mustapić; Toni Meštrović; Vesna Bukovec; Widad Tamimi; Nika Avtor; Anja Golob; Nemanja Ćađo; Nina Šorak; Urša Adamič; Pila Rusjan; Gaja Kutnjak; Elena Fajt; Lucija Jankovec; Dejan Krajnik; Neja Kaligaro; Valerie Wolf Gang; Ruobing Wang; Petra Varl; Metod Blejec; Una Rebić; Miha Colner; Slavko Glamočanin; Postaja Topolove/Stazione di Topolò; SMO – Slovensko multimedialno okno

In vsi, ki so prispevali k posameznim projektom in festivalski ediciji ‘Mi’ kot celoti.

Projekti, ki posebej vabijo k sodelovanju obiskovalcev in javnosti (glej program):

 • Zbiranje zelenih knjig za projekt singapurske umetnice Ruobing Wang
 • Shirting, ‘srajčkanje’: v času festivala si lahko izposodite in izmenjujete srajce slovenskih obiskovalcev iz projekta shirting…
 • Vabilo k individualnim pogovorom o kamnitih napisih na hribih. Helene Thuemmel vabi teste, ki imajo morda pričevanja, mnenja o napisih Tito, v okolici Nove Gorice, Branika, Renč.
 • 14songs – Molitev za izgubljene pesmi. Sabina Đogić vas vabi na Kostanjevico, na zaključni dan festivala, da prispevate pesem po spominu in prispevate k zbirki, ki nastaja skozi njen projekt.
 • Tudi drugi projekti vabijo k aktivnostim, sledite objavam na spletni strani www.pixxelpoint.org in FB profilu.

PROGRAM FESTIVALA

 • PETEK, 2. DECEMBER

17.30: Pred-otvoritev

Razstavni prostori Akademije umetnosti Univerze v Novi Gorici v Gorici (I)

18.30: Pred-otvoritev

Razstavni prostor Trgovskega doma v Gorici (I)

19.30: Pred-otvoritev

Carinarnica

20.00: Odprtje razstave Mi in uradna otvoritev festivala Pixxelpoint 2016

Mestna galerija Nova Gorica

21.00–22.00: Denis Mavrič, Energijske interakcije: interaktivna instalacija v prisotnosti avtorice

Rotunda SNG Nova Gorica

 • SOBOTA, 3. DECEMBER

Izmenjevanje srajc v okviru projekta shirting…, ki bo potekalo skozi ves festival. Točka izmenjave je v Mestni galeriji Nova Gorica.

Prijave: mestnagalerija@kulturnidom-ng.si.

11.00–13.00: Petra Varl, Izrezi/Cutouts: fotografski sprehod z umetnico in njenimi iz kovine izrezanimi prenosnimi risbami

Sprehod od Akademije umetnosti Univerze v Novi Gorici, mimo tunela pod Kostanjevico, Carinarnice in Železniške postaje Nova Gorica do Mestne galerije Nova Gorica

12.00–15.00: Helene Thuemmel, Digitalni kamni ali Kje je Tito: individualni pogovori o napisih na hribih

Carinarnica

13.00–14.00: Ruobing Wang, Eat Me

Umetnica iz Singapurja v Mestni galeriji Nova Gorica in Goriški knjižnici Franceta Bevka postavlja kompozicije iz zelenih knjig. V soboto še lahko prinesete svoje odslužene knjige z zelenim ali zelenkastim hrbtom, umetnica jih bo vključila v svojo kompozicijo in se pogovarjala z vami.

Mestna galerija Nova Gorica

16.00–18.00: Paul Bush, While Darwin Sleeps (5′) in Babeldom (85′), filma

Po projekciji bo Igor Prassel vodil pogovor z avtorjem.

Festival Pixxelpoint v sodelovanju z Akademijo umetnosti Univerze v Novi Gorici in festivalom Animateka.

Kinemax, Gorica (I)

19.00–21.00: Denis Mavrič, Energijske interakcije: interaktivna instalacija v prisotnosti avtorice

Rotunda SNG Nova Gorica

 • NEDELJA, 4. DECEMBER

9.00–16.00 Ekskurzija Mi – prostori umetnosti in kulture

Obiskali bomo Postajo Topolove pri Čedadu in muzej SMO – Slovensko multimedialno okno v Špetru Slovenov, Italija.

Za brezplačni prevoz se lahko prijavite na mestnagalerija@kulturnidom-ng.si.

 • PONEDELJEK, 5. DECEMBER

11.00–13.00: Mi – spomin za prihodnost – spomenik, diskusija

Diskusijo s sodelujočimi avtoricami in avtorji (Gal Kirn, Niloufar Tajeri, Tanja Lažetić, Nemanja Ćađo, Helene Thuemmel) bo vodil Miha Colner.

Trgovski dom

14.00–16.00: Helene Thuemmel, Digitalni kamni ali Kje je Tito: individualni pogovori o napisih na hribih

Carinarnica

18.00–19.15: Nika Autor, V deželi medvedov (Slovenija, 2012, 72′), film

19.15–20.30: Mi – spomin za prihodnost – vloga umetnika, diskusija

Diskusijo s sodelujočimi avtoricami (Nika Autor, Vesna Bukovec, Widad Tamimi, Rawan Hourani, Sabina Đogić) bo vodil Miha Colner.

Kulturni dom Nova Gorica

Če pa ste v Ljubljani, si ob 20. uri v Plesnem Teatru Ljubljana lahko ogledate predstavo Kje sem ostala. Predhodne rezervacije na telefonsko številko: 041 581 319.

PTL, Prijateljeva 2a, Ljubljana

 • TOREK, 6. DECEMBER

14.00–16.00: Helene Thuemmel, Digitalni kamni ali Kje je Tito: individualni pogovori o napisih na hribih Carinarnica

18.00–21.00: Denis Mavrič, Energijske interakcije: interaktivna instalacija v prisotnosti avtorice

Rotunda SNG Nova Gorica

 • SREDA, 7. DECEMBER

14.00–16.00: Helene Thuemmel, Digitalni kamni ali Kje je Tito: individualni pogovori o napisih na hribih Carinarnica

18.00–19.00: Jasna Hribernik, Vitanje v vesolju – Sunita (Slovenija, 2015, 52′), film

19.00–20.00: Mi – v vesolju, diskusija

Po projekciji bo Ervin Hladnik Milharčič vodil pogovor z avtorico filma, znanstvenikoma astrofizike Univerze v Novi Gorici dr. Samom Staničem in dr. Sergueiem Vorobiovim ter z direktorjem Slovenske znanstvene fundacije dr. Edvardom Kobalom.

Kulturni dom Nova Gorica

 • ČETRTEK, 8. DECEMBER

10.00–15.00: Ekskurzija Mi – prostori znanosti, prostori umetnosti

Obiskali bomo laboratorije in raziskovalne centre Univerze v Novi Gorici, ki so v Rožni Dolini, Ajdovščini in Vipavi, potem pa se vrnili v Mestno galerijo Nova Gorica, da si ogledamo plod sodelovanja med umetnicama (Robertina Šebjanič, Tea Hvala) in znanstvenico (Andreea Oarga-Mulec, UNG)

Za brezplačni prevoz se lahko prijavite na mestnagalerija@kulturnidom-ng.si.

16.30–17.30: Rawan Hourani, Razglednice lovilca sanj, otroška delavnica z Likovno šolo v Mestni galeriji Nova Gorica

Mestna galerija Nova Gorica

17.30–22.00: Pixxelpoint obišče PAIC (Udeležbena umetnost za nevidne skupnosti) v Oseku pri Šempasu – s predstavitvijo delavnic in javno okroglo mizo. Po dogodku sledi pogostitev z lokalnimi kulinaričnimi in vinskimi dobrotami.

V organizaciji Akademije umetnosti Univerze v Novi Gorici ter KTD Osek.

Za brezplačni prevoz se lahko prijavite na mestnagalerija@kulturnidom-ng.si.

 • PETEK, 9. DECEMBER

15.00–16.30: Rawan Hourani, Razglednice lovilca sanj, delavnica z najstniki migranti in domačini
Carinarnica

16.00: Rene Rusjan, vodstvo po razstavi v Mestni galeriji Nova Gorica

Vez med umetnostjo, učenjem in vsakdanjim življenjem, v sodelovanju z Likovno šolo v Mestni galeriji Nova Gorica (Julij Borštnik, Anja Kranjc, Katja Oblak)

Mestna galerija Nova Gorica

10.00–18.00: Sabina Đogić, 14 pesmi – Molitev za izgubljene pesmi

Filmska ustvarjalka vabi na točko za zbiranje izgubljenih pesmi, kjer boste zapeli pesem po spominu in tako obogatili nastajajočo zbirko.

Frančiškanski samostan Kostanjevica nad Novo Gorico

17.00 Zatvoritev festivala

Dvorišče cerkve Frančiškanskega samostana Kostanjevica nad Novo Gorico

URNIK RAZSTAV

Osrednja razstavišča

Osrednja razstava v Mestni galeriji Nova Gorica bo na ogled od 2. do 9. decembra 2016, vsak dan med 9. in 19. uro.


Akademija umetnosti Univerze v Novi Gorici (Ulica A. Diaz 5, Gorica, I) bo svoja vrata za ogled razstave delavnic animacije, filma, fotografije in bio-umetnosti na temo Mi odprla od 5. do 9. decembra 2016, med 10. in 15. uro.

Galerija TIR, Mostovna (Cesta IX. korpusa 99A, Solkan) bo odprta v petek in soboto od 21. do 23. ure ter v nedeljo, sredo in četrtek od 17. do 19. ure.

Goriška knjižnica Franceta Bevka (Nova Gorica) bo odprta od 2. do 9. decembra 2016, v času delovanja knjižnice.

Projekti postavljeni v Kulturno-informacijski stični točki (Železniška postaja Nova Gorica) bodo na ogled od 2. do 9. decembra 2016, vsak dan od 9. do 18. ure.

Carinarnica – bivak urbane kulture (Erjavčeva 53, Nova Gorica) bo odprta od 2. do 9. decembra 2016, vsak dan od 14. do 17. ure.

Trgovski dom (Korzo G. Verdi 52, Gorica, I) bo za ogled razstave odprt od 2. do 9. decembra 2016, vsak dan od 14. do 17. ure, za vnaprej dogovorjene skupine tudi izven.

Druga prizorišča festivala

Frančiškanski samostan Kostanjevica nad Novo Gorico – celodnevno dogajanje 9. decembra 2016, od 10. do 18. ure.

Kinemax (Travnik, Gorica, I) – prizorišče filmskih projekcij in pogovorov z umetniki.

Kulturni dom Nova Gorica – prizorišče filmskih projekcij, pogovorov z umetniki in znanstveniki.

Rotunda SNG Nova Gorica – 2., 3. in 6. decembra 2016 v večernih urah.

Univerza v Novi Gorici, Gorica, Rožna Dolina, Ajdovščina, Vipava – ekskurzija po laboratorijih in znanstvenih centrih.17. mednarodni festival sodobnih umetniških praks – PIXXELPOINT 2016

sta omogočila:

Partnerji:

Sponzorji:

INFO:

T  05 335 40 15

G  051 209 558

E  mestnagalerija@kulturnidom-ng.si

W  www.pixxelpoint.org

    www.kulturnidom-ng.si

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

two + eleven =

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.