Parkiraj & doživi naravo!

Parkiraj & doživi naravo!

Namen projekta Parkiraj & doživi naravo je, da se poveča možnosti in privlačnosti obiskovanja naravnih znamenitosti v Triglavskem narodnem parku z različnimi oblikami mehke mobilnosti (pohodništvo in kolesarjenje, javni potniški promet).

Več informacij o projektu najdete na strani TNP >

Pogljete si tudi zabavni kratki animirani film o obiskovanju Julijskih Alp brez osebnega vozila. Osrednji liki so avtohtone vrste domačih živali – bohinjska cika, bovška ovca in drežniški kozel!

 

Parkiraj & doživi naravo!

Naziv projekta: Celovito uvajanje okolju prijazne mobilnosti v Triglavskem narodnem parku za ohranjanje in pravo doživljanje narave

Kratek naziv: PARKIRAJ & DOŽIVI NARAVO !

Ozadje projekta: Naravni vrednoti (NV) Bohinjsko jezero in Krn – morena oz. Krn in planine pod njim na območju Triglavskega narodnega parka (TNP) sta zaradi privlačnosti ohranjene naravne in kulturne dediščine zelo obiskani turistični območji. To je pozitivno za lokalni gospodarski razvoj, a netrajnostna mobilnost obiskovalcev s prevlado individualnega avtomobilskega prometa zelo ogroža naravo, predvsem v poletni sezoni.

Namen: Namen projekta je, da se preko povečanja možnosti in privlačnosti obiskovanja omenjenih naravnih vrednot oz. TNP z različnimi oblikami mehke mobilnosti (pohodništvo in kolesarjenje, javni potniški promet) ter z okrepitvijo razumevanja obiskovalcev o vplivu motornega prometa na naravo, zmanjša obremenjenost tukajšnje narave z avtomobilskim obiskom. Tako se bo zagotovila ohranjenost narave ter povečala njena dostopnost in doživljajska privlačnost za vse skupine obiskovalcev in domačine.

Cilji: S projektom želimo doseči večjo dostopnosti obeh vključenih naravnih vrednot za vse skupine obiskovalcev, povečati želimo privlačnost njunega doživljanja ter z zmanjšanjem obremenjenosti z individualnim motornim prometom prispevati k ohranjanju narave.Booking.com

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

six + 3 =

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.