Očistimo Slovenijo 2018

 

Spoštovani!

V prejšnjih popisih se je ugotovilo, da Slovenija pa morda ni tako krasna zelena dežela, kot si nas večina predstavlja. Skupaj smo našli čez 15.000 divjih odlagališč, kopica jih leži po jamah in breznih, redno pa nam odpadke prinaša še morje. A minilo je več let, zgodilo se je več sto čistilnih akcij in čas je, da preverimo dejansko stanje. V Sloveniji namreč še vedno nimamo boljše zbirke od Registra, ki bi odražala stanje nelegalnega odlaganja v celotni državi.

Cilji letošnje akcije popisa divjih odlagališč so naslednji:
– Posodobiti obstoječe podatke o odlagališčih.
– Poiskati divja odlagališča, ki jih doslej še nismo odkrili in popisali.
– Opraviti poseben popis na izbranih odsekih naših vodotokov (Očistimo vode).

Dolgoročni cilj je, da država prevzame spremljanje stanja vseh odlagališč in uredi postopno sanacijo. Vsa odlagališča v Registru divjih odlagališč avtomatsko dobijo oceno nevarnost za okolje, kar omogoča triažo in olajša izdelavo podlag za sanacijske načrte za vso državo in vsako občino posebej.

Prostovoljci lahko z zbiranjem podatkov o divjih odlagališčih po svojih močeh pomagamo, da se problematika divjih odlagališč končno reši. Brez podatkov o stanju ne moremo vedeti, kako velik problem v resnici imamo.

V kolikor kdo ve za kakšno divje odlagališče, ki se nahaja v občini Radenci, bi bili zelo veseli, da se oglasi v našem Turistično informacijskem centru na Avtobusni postaji Radenci in nam sporoči točno lokacijo odlagališča, da ga vnesemo v register!

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

4 + 11 =

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.