občine posavska zasavska regija

Občina Hrastnik

Občina Hrastnik je ena od občin v Republiki Sloveniji. Na zahodu meji na občino Trbovlje, na jugu na Radeče, na vzhodu na Laško, ter na severu na Prebold. Občina obsega del Zasavja na obeh bregovih Save. Meri 58,6 km² in ima 19 naselij. V zadnjih 100 letih prebivalstvo v njej stalno narašča. Gozdovi pokrivajo skoraj tri petine občine. Večina aktivnega prebivalstva je zaposlenega v industriji in rudarstvu. Skozi občino peljeta ob Savi dvotirna železniška proga, ki povezuje Ljubljano in Celje in državna cesta številka 108, Ljubljana – Zidani Most, na vzhod pa je speljana cesta od križišča v Hrastniku preko Dola proti Rimskim Toplicam (št. 221).

Občina Trbovlje

Trbovlje so mesto, ki leži v geografskem osrčju Slovenije. Že dve stoletji je znano po kakovostnem premogu, iz bližnje preteklosti pa po burnih dogodkih, ki so desetletja v marsičem spreminjali tok ne le krajevne, pač pa tudi širše zgodovine. Slovi pa ta kraj tudi po odkritih, veselih, uspešnih, delavnih, pa tudi gostoljubnih ljudeh, ki imajo svojo kotlasto, razpotegnjeno dolino med Mrzlico in Kumom radi kot le malokdo.Mesto leži ob reki Savi, ki je bila dolga stoletja njegova edina pomembna prometna povezava z ostalim svetom. To je veljalo vse do odkritja bogatih plasti premoga v začetku 19. stoletja in izgradnje železniške proge Dunaj-Trst. Desetletja je bilo eno redkih, če že ne najmočnejše rudarsko in industrijsko središče Slovenije, obenem pa tudi kulturno, upravno ter politično središče Zasavja, kar velja še danes. Zadnja leta pa mesto dobiva prijaznejši obraz in postaja tudi turistično zanimivejše. Trbovlje so lahko ponosne na naravne znamenitosti, med katerimi sta krajinska parka Mrzlica in Kum nadvse pomembna.

Občina Zagorje ob Savi

Občina Zagorje ob Savi leži v osrčju Slovenije. Občina je razdeljena na 12 krajevnih skupnosti (Jože Marn, Rudnik – Toplice, Franc Farčnik, Čemšenik, Izlake, Kisovec – Loke, Kotredež, Mlinše – Kolovrat, Podkum, Ravenska vas, Senožeti – Tirna, Šentgotard) v katere je vključenih 72 naselij. Nadmorska višina mesta Zagorje ob Savi znaša 224 m, najvišje naselje v občini pa je Mali Kum z 820 m nadmorske višine. Zagorje ob Savi, Loke – Kisovec in Izlake so največja naselja v občini, najmanjše naselje pa je Družina. Med najstarejša naselja se uvrščajo Tirna, Zagorje ob Savi, Izlake in Čemšenik. Občinski praznik je 9. avgusta.

POSAVSKA REGIJA

Občina Brežice

Zaobljeni griči, obrobje Gorjancev, zeleni svet ob sotočju Save in Krke, vinogradi, vode in gradovi – občina Brežice je kraj, kjer se stikajo svetovi. Bogastvo naravne in kulturne dediščine plemeniti razvoj turizma in storitvenih dejavnosti.  Občina Brežice se razprostira na 268 km2  in leži ob reki Krki in Savi. Spada med večje občine, saj ima po zadnjem popisu 24.473 prebivalcev, ki živijo v 109 naseljih oziroma v 20 krajevnih skupnostih. Ima zelo pomembno geostrateško lego. Tu poteka pomembna cestna in železniška povezava. Tudi meja je pomemben dejavnik, ki predstavlja desetino vse meje s sosednjo državo Hrvaško.

Občina Kostanjevica na Krki

Področje Občine Kostanjevica na Krki, s starim mestnim jedrom na umetnem otoku v meandru reke Krke, v podnožju Gorjancev, se je razvilo blizu gradu Landestrost, nekdanje spanheimske obmejne trdnjave. Kostanjevica na Krki je bila prvič omenjena 1220 kot sedež župnije. Mestna struktura z dvema ulicama se je ohranila vse do danes, ko je kraj razglašen za kulturni spomenik. Zaradi pogostih poplav se je mesteca oprijelo ime “dolenjske Benetke”.

Občina Krško

V Sloveniji in svetu je znana po edini slovenski jedrski elektrarni. Občina Krško se nahaja v jugovzhodnem delu Slovenije, kjer se dolina reke Save razširi v prostrano Krško polje. Krško polje je prodnata dolina, prepletena s travniki in polji, preko katerih se na južnem obrobju vije reka Krka. Gričevnato pokrajino na severu, levem bregu reke Save, zaključuje krško hribovje, z gozdovi poraščeno pobočje Bohorja. Celotno Krško polje obdajajo manjši griči, porasli s sadovnjaki in vinogradi, ki se na jugu konča ob vznožju Gorjancev, poraščenih z bukovimi gozdovi, v katerih domuje številna divjad. Na zahodu zaokrožuje dolino Krakovski pragozd, ki je zaščiteno področje nekaterih redkih in ogroženih živalskih in rastlinskih vrst. Dne 5. julija 1952 je bila v Krškem izmerjena doslej najvišja temperatura v Sloveniji, 40,7 °C.

Občina Sevnica

Občina Sevnica je v sedanjem obsegu nastala leta 1955 in 1994. Leži ob rekah Savi in Mirni, na severu in severovzhodu jo objemajo strma pobočja Velikega Kozja (993 m), Lisce (948 m) in Bohorja (1023 m), na jugu pa dolenjski griči. Meji z občinami Krško, Škocjan, Trebnje, Litija, Radeče, Laško in Šentjur pri Celju. Z občinama Krško in Brežice tvori regijo Posavje. Območje občine meri 272 km2, tu živi v 114 naseljih povezanih v 10 krajevnih skupnosti (Blanca, Boštanj, Loka pri Zidanem Mostu, Krmelj, Primož, Sevnica, Studenec, Šentjanž, Tržišče, Zabukovje) okrog 18.000 prebivalcev. Sprehod skozi zgodovino nam pokaže, da je bilo območje občine poseljeno že v pradavnini (najdbe v okolici Kaplje vasi). Tu so živeli Iliri in Kelti (halštatske najdbe v Boštanju). V začetku našega štetja so ti kraji prešli v posest rimskega imperija.

Občina Radeče

Mesto Radeče označuje slikovita geografska lega v severovzhodnem delu Posavskega hribovja. Zamejujejo ga reka Sava ter apniško-dolomitski “dolenjski Triglav” – Kum (1220 m) in Lisca (948 m). Prvotno naselje, trg in kasneje mesto so nastali ob izlivu rečice Sopote v Savo. Ko se slednja izvije iz tesnega objema zasavskih sotesk, se pri Radečah umiri in zareže strugo v osrčje Posavja. Na reki Savi se je že v srednjem veku ustalila meja med Štajersko in Kranjsko, ki velja še danes.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

five × three =

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.