Naravne znamenitosti goriška, primorska

AJDOVŠČINA

Otliško okno
Otliško okno je kraški pojav in velja za naravno znamenitost Slovenije. Po naravnem oknu (mostu), oziroma ‘votli steni’, skozi katero se odpira pogled v Vipavsko dolino, je dobila ime vas Otlica.

Jame in brezna

Ledenica na Dolu

Nečilčeva jama

Katedrala Nadrt

Hubeljske jame

Veliki Hubelj

Hubljeva kuhna

Jama Pajkova reža

Dimnica


Bela griža 1

Hubelj
Sprehod po Naravoslovni učni poti ob hudourniku omogoča ogled zanimive zgradbe tal, rastlinskih združb, posameznih drevesnih vrst ter živalskega sveta na območju okrog Hublja. Biotska raznolikost je prva učna snov, ki se jo človek nauči na tej poti. Na tako majhnem prostoru se dva povsem različna svetova mešata med seboj in ustvarjata svojevrstne kombinacije. Dve različni mikroklimi, dve različni geološki podlagi.

Dvestoletna trta Dišečka v Orešju na Colu
Na Colu v Orešju, Pri Troštovih, (580 m n.v.!) raste ena najstarejših trt v Sloveniji, trta Dišečka! Leta 1975 je dr. Alojz Hrček opravil meritve treh domnevno najstarejših trt v Sloveniji, tudi Dišečke iz Orešja. ‘Izvrtek’ je pokazal, da je stara najmanj 180 let, danes (leta 2009) torej že čez 200 let!

Zavarovana območja
Predmeja – Golaki in Smrekova draga

Ajdovščina – Hubelj – območje izvirov

ČrničeGojačeVrtovinKamnjeStomaž – Južni obronki Trnovskega gozda

Kovk – okamenine trdoživnjakov

Otlica – naravno okno pred vasjo

Črniče, Ravne – Potok Konjščak in soteska

Predmeja – ledenica na Dolu

ČrničeGojače – Selovec v Trnovskem gozdu – okamenine trdoživnjakov

Kovk – Sinji vrh – škraplje ob cesti

Črniče – Smrečje v Trnovskem gozdu – mrazišče

Smrečje v Trnovskem gozdu
Gozdni rezervat leži v osrčju naravnega spomenika. Razteza se na površini 96 ha, med nadmorskima višinama 1017 in 169 m. Poraščen je z v Sloveniji redko gozdno združbo mraziščnega smrekovega gozda. Gre namreč za tipično mrazišče z lepo izraženim temperaturnim in rastlinskim obratom. V jasnih, hladnih, predvsem zimskih, spomladanskih in jesenskih nočeh se hladen zrak s pobočij steka v globel in tvori več deset metrov debelo plast.

Trnovski gozd
Trnovski gozd je zaradi svoje lege in lahke dostopnosti danes množično obiskan, kar na ta prostor negativno vpliva. Najbolj obiskane znamenitosti na tem območju so označene s pojasnjevalnimi tablami, zato se ravnajmo kot je označeno na tablah, predvsem pa se držimo označenih poti, da bo naš obisk čimmanj moteč.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

6 + eleven =

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.