Naravne znamenitosti gorenjska

JEZERSKO

Planšarsko jezero

Jezerce, ki ima obliko srca, so zajezili domačini v spomin na veliko ledeniško jezero, po katerem je kraj dobil ime. Prav gotovo je najbolj privlačna točka v kraju in nekakšen njegov simbol.

Izvir mineralne vode

Ena od geoloških znamenitosti je izvir mineralne vode nad Ankovo domačijo. Voda, ki tu izvira, je najbogatejša z magnezijem na področju naše države. V času turističnega razcveta so jo stregli gostom ob vsakem obroku.

Ledenik pod Skuto

Najbolj vzhoden ledenik v Alpah. Je 15 minut hoje oddaljen od Kranjske koče v Vadinah (Ledinah). Glede na dogajanje v zadnji letih bo kaj kmalu dokončno izginil, zato je toliko bolj vreden naše pozornosti.

Slap Čedca

V okrilju Jezerske Kočne pada z njene prepadne, krušljive stene 132 metrov globoko najvišji slap v Sloveniji, slap Čedca. Voda izgine v produ in se spodaj ponovno pojavi v izviru Mlinaršice.

Kamnolom lehnjaka

Geološka preteklost jezerske doline je zelo pestra. Skoraj 400 milijonov let stare kamenine koralnega grebena Virnikovega Grintovca, Pristovškega Storžiča in Stegovnika so najstarejše, sledijo jim tiste iz obdobja puščave (250 milijonov let nazaj), nato kamenine, ki so jih pred 220 milijoni let izbruhali vulkani.

KRANJ

Kanjon Kokra

skoraj 30 m globoka soteska, ki jo je vrezala reka Kokra v ledenodobno konglomeratno teraso skozi Kranj. Predstavlja pester mozaik vodnih in obvodnih biotopov: reka, obrežje, prodišča, loka s poplavnim gozdom, skalnati bloki in konglomeratno ostenje. Tako razgibano in pestro območje zato nudi zatočišče in dom številnim, po življenjskih zahtevah različnim živalskim in rastlinskim vrstam.

Jezerca v Bobovku

so zavarovana kot naravni rezervat. Tu so ob kopanju gline našli fosilne ribe in mamutove ostanke iz časa ledene dobe ter žarno grobišče iz rimske dobe. V umetno nastalem biotopu glinokopnih jam lahko opazujemo jezerca, mlake in močvirja, med njimi izstopajo trstišča kot izredno raznolik življenjski prostor.

Posestvo Brdo,

kjer se čez 478 hektarjev razprostirajo gozdovi, parki, drevoredi in ribniki, ponuja redek in zato še toliko bolj mogočen prizor, v katerem se daljna preteklost nevsiljivo zliva z novimi časi. S svojimi grajskimi gozdovi in brezhibnimi parkovnimi površinami predstavlja zakladnico kranjske aristokratske zgodovine, ki jo vrhunska državniška srečanja in protokolarni dogodki še dandanes ohranjajo živo.

Sekvoja

Ob Gimnaziji v Kranju stoji sekvoja (Sequoiadendron giganteum), ki je zavarovani drevesni naravni spomenik. Sedemindvajset metrov visoko drevo ima vrh nagnjen za približno pet metrov od navpičnice. Parkirišče pod sekvojo, ki je na strani, kamor je sekvoja nagnjena, škodi vitalnosti drevesa. Zaradi pritiska vozil na parkirišču so tla manj prezračena in manj vodnata, hkrati vozila na parkirišču povečujejo pritisk na korenine, zaradi česar se drevo še bolj nagiba.

Slap Šum

Le šest kilometrov od Kranja skozi Zgornjo Besnico v Novo vas in slabih deset minut hoda od tam po strmi stezici je do slapa Šuma, ki ga šumenje vode izdaja že od daleč. Potok Nemiljščica, ki ima povirje vzhodno od Jelovice, premaguje 20 m visok slap čez strmo skalno stopnjo. Povabilo na ogled slapu, ki je naravna vrednota velja, vendar odnesite s seboj nazaj vse kar ste prinesli! S seboj ponesite le vtise o silni energiji vode in fotografske posnetke.

Trbojsko jezero

je nastalo med Kranjem in Mavčičami kot posledica zajezitve reke Save, ko so leta 1986 zgradili HE Mavčiče. Voda je delno potopila tudi spektakularno sotesko Zarica, ki jo je Sava vrezala v v konglomerat sprijete prodne nanose na Kranjskem in Sorškem polju. Prodišča, rečne loge in brzice je zamenjalo jezero, ki je postalo dom za številne vodne ptice. Nekatere tu gnezdijo, druge pridejo na zimske počitnice, tretje pa so na jezeru le na kratkotrajnem obisku.

Udin boršt

je ledenodobna zakrasela konglomeratna terasa med Kranjem, Tržičem in Naklim. Tu lahko opazujemo kraške pojave kot so vrtače, kraške jame, brezna in ponori. Konglomeratna terasa, debela od 10 do 15 m, leži na neprepustni oligocenski glini – sivici. Na stiku obeh kamnin izvirajo številni studenci. Med njimi so najbolj znani izviri v vodnih jamah Velika Lebinica, Mala Lebinica, Arneševa luknja z dvema dvoranama in kapniki, Dupulnek ali jama pri Zadragi ter Dacarjevo in Hišarjevo brezno.

KRANJSKA GORA

NAKLO

PREDVOR

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

eighteen − 11 =

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.