Muzeji in galerije

Vodnik po slovenskih muzejih in galerijah

Skupnost muzejev Slovenije v pričujočem vodniku po slovenskih muzejih in galerijah predstavlja 71 slovenskih muzejev in galerij in večje število zbirk ali stalnih razstav na drugih lokacijah, ki so v upravljanju teh muzejev. V pregledu so vsi slovenski državni muzeji in vsi muzeji, ki s pooblastilom države opravljajo javno službo muzejev na celotnem ozemlju Republike Slovenije. Poleg teh pa še drugi muzeji in galerije, ki profesinalno opravljajo muzejsko dejavnost.

Vodnik po slovenskih muzejih in galerijah

Tukaj bomo za vas poskušali pridobiti čimveč informacij o prireditvah, raznih razstavah in dogodkih, ki so povezani z muzeji, galerijami  po Sloveniji.

Slovensko muzejsko društvo je stanovsko združenje slovenskih muzejskih delavcev in eno najstarejših strokovnih društev v slovenskem kulturnem prostoru, saj deluje neprekinjeno že več kot 170 let. Njegovi začetki segajo v leto 1839, ko je bilo ustanovljeno Društvo kranjskega deželnega muzeja. Z uresničevanjem svojega poslanstva društvo prispeva k razvoju slovenske muzejske stroke, spodbuja skrb za ohranitev, proučevanje, varovanje, predstavitev, popularizacijo in uveljanitev premične naravne in kulturne dediščine v slovenskem in mednarodnem prostoru.

ČLANSTVO, ČLANARINA IN OGLEDI MUZEJEV…

Članarino lahko še vedno poravnate tudi v muzejski trgovini Mestnega muzeja v Ljubljani, Gosposka 15, vse dni v tednu od 10. do 18. ure, razen v ponedeljek! Podrobnejše informacije v zvezi z delovanjem društva in plačilom članarine dobite v Muzejih radovljiške občine in Mestnem muzeju Ljubljana.

Veljavna članska izkaznica omogoča rednim članom aktivno delovanje in soodločanje v organih SMD-ja, strokovno izobraževanje, udeležbo na strokovnih ekskurzijah in muzejskih zimskih igrah, zastonjski izvod muzejskega časopisa ARGO in brezplačen ali cenejši obisk muzejev v Sloveniji in (pogosto) tudi v tujini:
=> seznam muzejev, ki z izkaznico SMD omogočajo brezplačen ogled stalnih razstav
Ljubiteljem društva nudimo ugodnosti pri obiskovanju muzejev in vljudno vabimo tudi na strokovne prireditve in družabna srečanja društva!

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

thirteen + fifteen =

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.