Muzeji, galerije goriško, primorske regije

Mestna galerija Nova Gorica

Razstavni program Mestne galerije je usmerjen predvsem v pregled aktualnega dogajanja na področju sodobne vizualne umetnosti s poudarkom na umetnikih mlajše generacije ter v tesno povezavo s prostorom, v katerem galerija deluje. Razstave zajemajo več zvrsti likovne umetnosti: od slikarstva, kiparstva, fotografije do računalniške grafike in drugih t.i. novih medijev, ki vnašajo v svet likovne umetnosti neko novo estetiko. Glede na širino programa in specifičnost prostora tako nimajo enostranskega, kakršnegakoli ožje tematskega ali drugače zamejenega koncepta, temveč narekujejo predvsem kompleksen, na kvaliteti temelječ vpogled v slovensko in tujo umetniško produkcijo (z vsaj eno razstavo letno), s čimer so v program vključene tudi razstave avtorjev, ki izhajajo iz goriškega prostora. Doslej je že kar nekaj uveljavljenih in manj uveljavljenih umetnikov prav v naši galeriji uspelo realizirati svoje zamisli in sanjske projekte, saj jim specifična krožna oblika galerijskega prostora predstavlja poseben ustvarjalni izziv in omogoča zelo intimno izkušnjo z umetninami.

Goriški muzej

Sedež Goriškega muzeja je na gradu Kromberk pri Novi Gorici. Grajska stavba je po zasnovi in videzu renesančna, zgrajena na začetku 17. stoletja, delno na temeljih starejšega gradu iz 13. stoletja. V 1. in v 2. svetovni vojni je bil grad požgan.

Kobariški muzej

Ogled stalne zbirke Kobariškega muzeja se začne v prvem nadstropju, v prireditvenem prostoru in Kobariških sobah, kjer je predstavljena zgodovina Kobarida. Pripoved o soški fronti se začenja v Krnski sobi, Bela soba predstavlja bojevanje v gorah, Soba zaledja življenje vojakov za prvimi bojnimi položaji, Črna soba pa je namenjena opozarjanju na vojne strahote.

Mestni muzej Idrija

Idrijski oddelek muzeja obsega stalne in začasne postavitve v danes prenovljenem grajskem kompleksu, kjer je na ogled stalna razstava Pet stoletij rudnika živega srebra in mesta Idrije, za katero je Evropski muzejski forum muzeju podelil nagrado fundacije Luigi Micheletti za najboljši evropski muzej industrijske in tehniške dediščine leta 1997. Muzej upravlja in skrbi za mnoge tehniške in kulturne spomenike v Idriji, med njimi so idrijska kamšt, zbirka obnovljenih rudniških strojev in naprav v jašku Frančiške,rudarska hiša ter Partizanska tiskarna Slovenija na Vojskem. Oddelek v Cerknem zaobjema Cerkljanski muzej, v katerem sta na ogled dve stalni razstavi: Cerkljanska skozi stoletja in PUST JE KRIV! – Pripoved o cerkljanskih laufarjih, prav tako pa cerkljanski oddelek vabi v Zakojco pri Cerknem, kjer stoji domačija pisatelja Franceta Bevka. Pred kratkim pa smo za oglede ponovno odprli rekonstruiran spomenik iz časa 2. svetovne vojne – Partizansko bolnico Franja v Dolenjih Novakih pri Cerknem.

Pilonova galerija Ajdovščina

Pilonova galerija Ajdovščina združuje dve mestni – tipični obrtniški – hiši, prva je Pilonova domačija, kjer je delovala pekarna slikarjevega očeta. Obe fasadi sta ločeno ohranjeni, tako kot tudi notranjost slikarjeve domačije z vsemi detajli, stopnicami, stropovi ipd. Avtor prenove obeh hiš v galerijo in izgradnje prizidka-razstavišča je arh. Svetozar Križaj (1921-1996), ajdovski sosed Pilonovih, ki je za to delo prejel l. 1976 Plečnikovo nagrado. V utemeljitvi je bilo poudarjeno arhitektovo “občutljivost, s katero se je lotil naloge, Pilonovo galerijo odlikujejo preprostost, neposrednost in občutek za mero ter okolje”. Pilonova galerija Ajdovščina je nastala iz umetniške zapuščine, ki jo je sin Vena Pilona po očetovi smrti l. 1970 podaril mestu Ajdovščina.

Tolminski muzej

Prvi Muzej za Tolminsko je bil ustanovljen leta 1950. Od leta 2000 deluje pod imenom Tolminski muzej in ima sedež v nekdanji Coroninijevi graščini sredi Tolmina. Hrani bogato kulturno dediščino Posočja. Pokriva območja občin Tolmin, Kobarid in Bovec. Strokovno pokriva področja arheologije, zgodovine, etnologije in umetnostne zgodovine. Poleg zbirk in razstav v matični hiši skrbi tudi za več zunanjih zbirk in objektov: Arheološki muzej Most na Soči, Domačijo Cirila Kosmača na Slapu ob Idrijci in Rojstno hišo Simona Gregorčiča na Vrsnem. Muzej je pripravil še stalno razstavo v Jakovkni hiši v Podbrdu, muzejsko postavitev v trdnjavi Kluže pri Bovcu, tik pred odprtjem pa je še Stergulčeva hiša z muzejskim prikazom zgodovine Bovškega. V matični stavbi Tolminskega muzeja je na ogled stalna razstava Naplavine obsoške zgodovine. Razstava je razdeljena na tri sklope. Arheološki je namenjen predstavitvi Posočja od starejše kamene dobe do prihoda Slovanov, ki so dokončno oblikovali etnično podobo Posočja

Obalne galerije Piran

Obalne galerije Piran so osrednja galerijska ustanova v slovenskem Primorju. Ustanovljene so bile leta 1974, delovati pa začele 1976. Temeljna programska usmeritev je prirejanje preglednih razstav slovenskih umetnikov srednje generacije, osebnih razstav mlajših likovnikov in retrospektiv vodilnih primorskih in slovenskih ustvarjalcev, razstav starih mojstrov,
s predstavitvami pomembnih tujih avtorjev oz. tematskih sklopov pa spremljajo tudi mednarodno likovno dogajanje. Ukvarjajo se z založništvom in pripravljajo uveljavljene mednarodne
prireditve (kiparski simpozij Forma viva, Piranski dnevi arhitekture, slikarski Ex-tempore). Z odmevnimi razstavami ne zaznamujejo le likovnega življenja na obali, temveč tudi v širšem slovenskem prostoru.

Pokrajinski muzej Koper

Muzej je bil ustanovljen v začetku leta 1911, leto po uspešni razstavi v Kopru z naslovom “PRVA ISTRSKA DEŽELNA RAZSTAVA”, kjer je bila med drugim predstavljena kulturna dediščina Istre. Tedanja koprska občina je ustanovila MESTNI MUZEJ ZA ZGODOVINO IN UMETNOST (MUSEO CIVICO DI STORIA E D`ARTE), ki so mu po 1. svetovni vojni dodelili palačo Belgramoni – Tacco, v kateri domuje še danes. Leta 1954 je nekdanji Mestni muzej prerasel v OKRAJNI MUZEJ KOPER, leta 1967 pa se je preimenoval v POKRAJINSKI MUZEJ KOPER in deluje na področju občin Koper, Izola, Piran, Divača, Ilirska Bistrica in Hrpelje-Kozina.

ARHEOLOŠKA ZBIRKA

UMETNOSTNOZGODOVINSKA ZBIRKA

KULTURNOZGODOVINSKA ZBIRKA

ZBIRKA NOVEJŠE ZGODOVINE JUŽNE PRIMORS

MUZEJSKA ZBIRKA PREM

Pomorski muzej Piran

Pomorski muzej Piran preučuje zgodovino pomorstva ter z njim in z morjem povezane sredozemske gospodarske panoge, kot so: ladjedelništvo, ribištvo, solinarstvo, oljarstvo, prevozništvo, trgovina, predelovalna industrija idr., kot tudi druge družbene in kulturne z njimi povezane dejavnosti; zbira in ohranja predmetno in nepredmetno kulturno dediščino vseh naštetih področij. V palači Gabrielli v Piranu, kjer je sedež muzeja, so predstavljene osrednje stalne razstave: podvodna arheologija, zgodovinska, etnološka in umetnostnozgodovinska zbirka o pomorstvu od srednjega veka do konca 2. svetovne vojne ter etnološka ribiška zbirka.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

fifteen + 20 =

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.