Muzeji, galerije dolenjska regija

Belokranjski muzej Metlika

Za pokrajino med Kolpo in Gorjanci, ki je posebna tako v geografskem kot etničnem in kulturološkem pogledu, je značilna pestra zgodovina, v marsičem drugačna kot drugje na Slovenskem. O njej, pa tudi o kulturni in naravni dediščini, govori film Podobe Bele krajine, ki je uvod v stalno razstavo v metliškem gradu. S številnimi predmeti, delnimi
ambientalnimi postavitvami, slikovnim in dokumentarnim  gradivom je prikazano življenje ljudi od prazgodovine do  sredine 20. stoletja. Večji del obsežne razstave je bil  v zadnjih letih prenovljen, temeljito obnovo pa kot  kompleksen muzejski prostor doživlja tudi metliški grad.

Dolenjski muzej Novo mesto

Dolenjski muzej Novo mesto je splošni pokrajinski muzej s tremi stalnimi razstavami (arheološka, etnološka, novejša zgodovina) ter dvema razmeščenima enotama: Jakčev dom in Kočevski rog − Baza 20. Arheološka razstava izstopa z bogatimi in enkratnimi izkopaninami iz časa starejše železne ali halštatske dobe, od 800 do 400 pr. n. št. Etnološka razstava prikazuje kmečki način življenja na Dolenjskem v 19. in v prvi polovici 20. stoletja ter obrti: mlinarstvo, lončarstvo, medičarstvo in svečarstvo. Razstava novejše zgodovine predstavlja čas od konca 19. stoletja do leta 1945.

Galerija Božidar Jakac Kostanjevica na Krki

Galerija Božidar Jakac, Kostanjevica na Krki je bila ustanovljena leta 1974, s sedežem v prostorih nekdanjega cistercijanskega samostana. Hrani in prezentira likovna dela umetnosti 20. stoletja. S stalnimi zbirkami, ki temeljijo na donacijah, so predstavljeni: Janez Boljka, Bogdan Borčić, Zoran Didek, Jože Gorjup, France Gorše, Božidar Jakac, France Kralj, Tone Kralj ter sposojena Pleterska zbirka starih mojstrov. V okviru galerije deluje tudi Gorjupova galerija v osnovni šoli, z mednarodno zbirko sodobne umetnosti.

Galerija likovnih samorastnikov Trebnje

Center za izobraževanje in kulturo Trebnje (CIK Trebnje) je javni zavod, ki ga je ustanovila Občina Trebnje, v sklopu katerega že dobro desetletje deluje tudi Galerija likovnih samorastnikov. Galerija likovnih samorastnikov Trebnje, v kateri je urejena stalna zbirka del likovnih samorastnikov – naivcev, je bila ustanovljena leta 1971 in ima vsako leto obsežnejšo zbirko. Nastala je kot rezultat dejavnosti Tabora likovnih samorastnikov, ki je bil prvič organiziran leta 1968. Pri teh srečanjih je šlo v začetku za desetdnevna ter kasneje za sedemdnevna druženja umetnikov z namenom srečati se z drugimi umetniki, se pogovoriti o problemih ustvarjanja, izmenjati izkušnje ter ne nazadnje ustvarjati. V zgodovini Galerije likovnih samorastnikov Trebnje so imeli pomembno vlogo tudi saloni, ki so kmalu prerasli okvire jugoslovanskih meja in postali mednarodni.

Muzej Miklova hiša

Prva razstava suhe robe in lončarstva je bila odprta za javnost leta 1961, v 90. letih pa se je dejavnost muzeja razmahnila; danes raziskuje in predstavlja celotno zgodovino Ribniške doline in njenega zaledja. Poleg razstave Suha roba in lončarstvo si obiskovalec lahko ogleda še muzejske postavitve:Ribnica, veličina majhnosti – zgodovinski pregled lokalne zgodovine, razstavo o čarovniških procesih Boj krvavi zoper čarovniško zalego ter rekonstrukcijo kovaške delavnice v bližini Ribnice Med kladivom in nakovalom.

Slovenski gasilski muzej

Gasilska zgodovinska dediščina predstavlja del slovenske kulturne preteklosti. V Metliki je bilo leta 1869 ustanovljeno prvo prostovoljno gasilsko društvo na Slovenskem. Tako so leta 1969 v metliškem gradu odprli prve zbirke Slovenskega gasilskega muzeja, ki je poimenovan po dr. Branku Božiču.

Pokrajinski muzej Kočevje

Poleg občasnih in gostujočih razstav so na ogled tudi stalne razstave: Božidar Jakac: Risbe  (kočevska zbirka risb sodi pretežno v čas druge svetovne vojne, po vsebini pa je močno povezana z zgodovino Kočevja in zaledja);  Kočevska: Izgubljena kulturna dediščina kočevskih Nemcev (prikazana je Kočevska po odselitvi večinskega prebivalstva v letih 1941−1942); Slovenija od ideje do države (predstavljena so stoletna prizadevanja slovenskega naroda za samostojno in neodvisno državo); Predgrad in Predgrajci (razstava predstavlja narodopisno podobo vasi in njenih prebivalcev);  Cerkve in kapele župnije Kočevska Reka(fotodokumentarna razstava porušenih cerkva in kapel).

 

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

2 × 3 =

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.