Kulturne znamenitosti savinjska

 

Rojstna hiša Neže Maurer
V naselju Kopank v Podvinu pri Polzeli stoji rojstna hiša Neže Maurer, znane slovenske pesnice. Hiša je kljub starosti sorazmerno dobro ohranjena in je ena izmed redkih še ohranjenih v njeni bližini in daljni okolici, ki nam pripoveduje način življenja, gospodarjenja in bivanja v preteklosti.

Mešičev mlin
je bil med najbolj znanimi mlini na Polzeli. Na domačiji je Struga poganjala mlin in žago od leta 1923, kasneje pa še dinamo za domačo razsvetljavo. Po letu 1940 je mlin s tremi pari poganjala turbina.

Barbankova hiša
Je etnološka posebnost naselja Ločica ob Savinji in obuja spomine na nekdanjo obliko in podobo savinjske kmečke hiše, kakršne so bile še v drugi polovici 19. stoletja. V okviru Barbankovega doma je tudi vezan kozolec iz leta 1861.

Jelovškova kašča
je najstarejša in najlepše ohranjena kašča v Andražu. Spada v sklop kmetije, ki je z vsemi objekti (hišo, hlevom, kozolcem, toplarjem in kapelo ) evidentirana kot kulturna dediščina. Zgrajena je bila leta 1810. Letnica je vrezana nad vhodom sredi lepih stiliziranih tulipanovih cvetov in imenom lastnika kašče Luka Jelovšeka in mojstra Marka Vodriha.

Bolčinova hiša
Ob poti na Goro Oljko, še malce naprej od kužnega znamenja, vaš pogled pritegne stavba, ki je po svoji zasnovi za kraj zelo nenavadna. Sodi prav gotovo med najstarejše hiše, saj je na stropniku vrezana letnica 1725. V hiši je še ohranjena črna kuhinja.

Štoberjeva hiša
Današnja podoba Štoberjeve hiše je odsev njene prenove v letu 1841. Letnica je vklesana v kamnitem portalu iz zelenega tufa. Uvrščamo jo med tipe hiš s (prvotno) črno kuhinjo in osrednjeslovensko razporeditvijo prostorov. Nekdanja socialna podoba se odraža v razkošno členjeni fasadi.

Zagorčeva smreka,
Ob poti iz zaselka Hotunje proti Dobriču stoji ob desni strani visoka stara smreka, vaška posebnost. V celoti je poraščena z dolgimi debelimi vejami, proti nebu se vzpenja z dvema vrhovoma in je verjetno najdebelejša smreka v Andražu. V preteklosti je stala tu še ena smreka, ki je bila še višja in debelejša. Pri teh smrekah so imeli Dobričani svoja vaška srečanja in kulturne prireditve.

reka Ložnica s poplavnim območjem
Obsega območje vlažnih in močvirnih travnikov ob reki Ložnici os Sp. Založ do Zaloga v Savinjski dolini. Območje s številnimi vijugami reke Ložnice in obrežno vegetacijo, poplavnimi travniki z vlagoljubno vegetacijo (trstičevja, jelševja, šašja) in ostanki nižinskega hrastovega gozda ustvarja značilno podobo in nudi življenjski prostor številnim rastlinskim in živalskim vrstam, med katerimi so tudi ogrožene živalske vrste

Zbirka starih traktorjev
Naš kraj se lahko pohvali z največjo zbirko starih traktorjev v Sloveniji, ki je rast Ernesta Obermayerja s Polzele. Z zbiranjem in prenovo starih traktorjev je pričel pred štirinajstimi leti. Traktorje je pridobil iz cele Slovenije, enega celo iz Avstrije. Najstarejši v zbirki je international farmall, letnik 1940, najmlajši pa deutz, letnik 1962.

Športna dvorana na Polzeli
se nahaja v središču Polzele in sprejme 2000 gledalcev. V njej nastopajo igralci KK Savinjski Hopsi, ki že nekaj let igrajo v evropskem pokalu. V sklopu objekta so številni butiki, ki s svojo različnostjo prispevajo k življenju centra.

Andraška pot
Je krožna planinska pot, ki poteka po nekdanjih mejah KS Andraž, ki je združevala naselji Andraž in Dobrič. Obide vse kulturnoetnografske spomenike v Andražu. Odprli so jo 6.9.1992. Pot je ustvarilo in jo tudi redno vzdržuje ŠD Andraž. Celotna pot obsega 14 kontrolnih točk in zahteva štiri ure hoje. Najnižja točka poti je sedma kontrolna točka (Vodostečna 294 m), najvišja pa deseta (Gora Oljka 733 m).

 

 

 

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

seven − 4 =

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.