Kulturne znamenitosti pomurska

Vas Kobilje, Kobilje

Vas Kobilje je tipična razpotegnjena obcestna vas, pozidana v značilnih krakih. Zaradi številnih dobro ohranjenih starih domačij je sprehod po Kobilju še posebno prijeten.

Beli križ, Kruplivnik

Ob cesti Grad–Kruplivnik stoji kužno znamenje, ki ga domačini imenujejo Beli križ. Visoko znamenje kvadratnega tlorisa s hišico s plitvimi polkrožnimi nišami in piramidasto opečno strešico je iz 17. ali 18. stoletja.

Župnijska cerkev Marijinega vnebovzetja, Grad

Župnijska cerkev Marijinega vnebovzetja pri Gradu je kakovosten spomenik gotske arhitekture, domnevno zgrajen že v 1. polovici 15. stoletja, z nižjo ladjo in višjim, poligonalno sklenjenim prezbiterijem. Zvonik je bil prezidan leta 1729, cerkev opirajo stopnjevani oporniki ter opasujejo talni zidci. Oba portala sta kamnoseško obdelana.

Kripta, Grad

V zaselku Kaniža pri Gradu stoji neoklasicistična grobnica grofov Szechy, imenovana Kripta. V začetku so po vsej verjetnosti pokopavali grajske velikaše na prostoru pred sedanjo cerkvijo. Po zadnji prenovi gradu leta 1751 pa so najbrž sezidali lastno grobnico na omenjenem zaselku. Po 2. svetovni vojni je bila notranjost grobnice izropana.

Grad, Grad

Grad se nahaja v istoimenskem naselju in stoji na strmem griču iz bazaltnega tufa, v severozahodnem delu Goričkega. Ozemlje okrog današnjega gradu je v madžarsko državo vključil kralj Bela III. in ga leta 1183 podaril v upravljanje cistercijanskemu samostanu v Monoštru. Posestvo, imenovano Lyndwa, se v pisnih virih omenja že leta 1208, zapisi o obstoju grajskega poslopja so iz leta 1275, arheološka izkopavanja pa dokazujejo njegov obstoj že v 11. stoletju. Po pripovedovanju naj bi grad začeli graditi vitezi templjarji. Današnji obseg je grad dobil v 16. in 17. stoletju, v 18. in 19.stol. pa je bil dozidan in prenovljen. V enem izmed stolpov gradu, zgrajenih v sredini 16.stol., je bil grajski kapeli leta1751 dozidan zvonik (obnovljen v letu 2001), kar je bilo hkrati tudi sklepno dejanje barokizacije grajskega poslopja.

Mali grad – pristava, Grad

Upravna nadstropna stavba iz 18. stoletja ima 18 okenskih osi na glavni fasadi in dva portala. Je deloma podkletena. Na fasadi ni oblikovnih poudarkov.

Grad 192, 193. Stavba stoji v neposredni bližini gradu, pred vstopom v grajski park.

Grajski marof, Grad

Grajski marof iz obdobja baroka je pritlično gospodarsko poslopje s stanovanjskim delom v obliki črke U. Čopasta streha. Pred poslopjem stoji nadstropna kašča, katero členi pasovna profilacija med etažami.
Datiran je v drugo polovico 17. stol., 18. stol.

Kapelica sv. Antona na Olabah, Vidonci

Panonski vodnjak, Hodoš/Hodos

Čikečka vas, Čikečka vas

Čikečka vas je tipična obcestna vas z gručastim jedrom.
Čikečka vas leži ob cesti Motvarjevci – Selo.
Datacija: prva četrtina 13. stol., 1208, 19. stol., 20. stol.

Cerkev sv. Martina, Kobilje

Cerkev sv. Martina na Kobilju iz leta 1926 stoji v jedru naselja ob Kobiljanskem potoku. Sestavljajo jo stolp, z dvokapnico krita ladja, prezbiterij in lopa. Zunanjščina je členjena le z vertikalnimi oprogami in pravokotnimi ter polkrožnimi okni.

Vaška kapela, Adrijanci

Kapela oziroma zvonik z dvema zvonovoma v Adrijancih je bila zgrajena 1927 leta in blagoslovljena na drugo adventno nedeljo, 09.12.1928 leta. Blagoslovila sta jo domači evangeličanski duhovnik, Števan Godina in hodoški duhovnik, Geza Heiner, prvi v slovenskem in drugi v madžarskem jeziku.

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

eighteen − fourteen =

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.