Kulturne znamenitosti Osrednjeslovenska regija

 

Grosuplje – Doprsni kip Adolfa Jakhla   

Grosuplje – Doprsni kip Louisa Adamiča  


Grosuplje – Doprsni kip Stojana Šuligoja

Grosuplje – Grobovi zamolčanih žrtev na Koščakovem hribu

Grosuplje – Partizansko grobišče na Mrzlih njivah

Grosuplje – Spomenik v NOB padlim delavcem

Grosuplje – Spominska plošča ustanovitvi grosupeljske čete

Grosuplje – Spominsko znamenje na starem pokopališču

Grosuplje – Spominsko znamenje zamolčanim žrtvam 1942-1947

Kopanj – Spomenik zamolčanim žrtvam 1941-1945    


Kopanj – Spominska plošča Francetu Prešernu   


Kopanj – Spominska plošča padlim v prvi svetovni vojni

Medvedica – Spominska plošča trem partizanom

Pece – Spomenik v NOB padlim aktivistom OF

Perovo – Spominsko znamenje padlemu partizanu

Plešivica pri Žalni – Spomenik bojem na Ilovi Gori

Plešivica pri Žalni – Spomenik ustanovitvi dveh čet narodne zaščite

Plešivica pri Žalni – Spomenik ustanovitvi grosupeljske čete

Polica – Spomenik Ladu Potokarju   

Polica – Spomenik NOB v Bukovju pri Bliski vasi

Polica – Spomenik zamolčanim žrtvam na pokopališču

Polica – Spominska plošča padlim v NOB

Polica – Spominsko znamenje zamolčanim žrtvam v Bliski vasi

Ponova vas – Spominska plošča Josipu Permetu   

Predole – Spominsko znamenje padlim aktivistom OF na Jelovcu
   ,

Spodnja Slivnica – Spomenik padlim v NOB

Spodnja Slivnica – Spominska plošča padlim v prvi svetovni vojni

Spodnja Slivnica – Spominska plošča zamolčanim žrtvam 1941-1945

Spodnje Blato – Spominsko znamenje zamolčanim žrtvam v Stehanu

Škocjan – Grobnica s spomenikom padlih v NOB

Škocjan – Spominska plošča padlim v prvi svetovni vojni

Škocjan pri Turjaku – Spomenik zamolčanim žrtvam

Šmarje-Sap – Grobišče padlih v NOB

Šmarje-Sap – Spomenik padlim v NOB

Šmarje-Sap – Spomenik zamolčanim žrtvam

Šmarje-Sap – Spominsko znamenje padlim vojakom v prvi svetovni vojni

Št. Jurij – Grobnica padlih v NOB

Št. Jurij – Spomenik padlim v prvi svetovni vojni

Št. Jurij – Spomenik zamolčanim žrtvam

Velika Ilova Gora – Spomenik bojem Cankarjeve in Ljubljanske brigade

Velika Loka pri Višnji Gori – Spominska plošča zamolčanim žrtvam

Velika Račna – Spominska plošča ustanovitvi okrožnega odbora OF

Velike Lipljene – Spomenik padlima aktivistoma OF

Veliko Mlačevo – Grob bratov Miklič  

Veliko Mlačevo – Grob Jožeta Polajnarja  


Veliko Mlačevo – Spomenik zamolčanim žrtvam  


Veliko Mlačevo – Spominska plošča v NOB padlim članom družine Rode  


Veliko Mlačevo – Spominsko znamenje trem kurirjem

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

2 × 1 =

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.