Kulturne znamenitosti notranjska

 

Novokračine
Novokračine ležijo na nadmorski višini 495 m, so slikovit in samoten obmejni kraj na brkinskem območju, na meji krasa in fliša. Lapornati kamenini pravijo črni kamen ali brdna zemlja, apnencu pa beli kamen ali grška zemlja. Potoki, ki tečejo s severa in vzhoda južno od vasi poniknejo, deloma v Novokrajski jami. V vasi si lahko ogledate cerkev sv. Jožefa, pod strokovnim vodstvom jamarjev pa tudi Novokrajsko jamo.

Zabiče
So vasica ob vznožju Gomancev, sredi neokrnjene narave, prepletena s številnimi peš potmi, po katerih se lahko sprehajate ali kolesarite. Zabiče so bile poznane v preteklem obdobju, saj je tu stala graščina Gotnik, ki pa je kasneje pogorela, ostale so le še razvaline. Nato pa so na drugem mestu zgradili tako imenovani Novi grad, ki stoji ob vhodu v vas. Grad je bil v zadnjem obdobju obnovljen in je v privatni lasti.

Šembije
Šembije so vas na kraškem robu, na prevalu nad Zgornjo Pivko in dolino Reke, na nadmorski višini 597 m. Na robu vasi je cerkev sv. Vida, ki je bila skupaj z vasjo prvič omenjena leta 1258. V njej je oltarni kip, najboljše delo podobarja Andreja Rovška. Zahodno od vasi so pri »Kozji luknji« ruševine gradu Podtabor.

Podtabor, Podtaborska stena
Previsna, močno zasigana tektonska stena. Predstavlja nariv krednih apnencev, palogenski apnenci pa ležijo v obrnjeni legi. Profil se začenja s flišem. Tektonika je močno izražena s številnimi prelomi v različnih smereh, ter s pogostimi tektonskimi drsami. Ob prelomu je nastala tudi strma zasigana stena ob južni strani tunela. V paleogenskih plasteh je veliko mikrofosilov, v krednih pa so rudisti. Pod steno leži tako imenovana »Luknja v gradu«. Jama je v bistvu previsna stena klifaste oblike. V jami so vidni ostanki obrambnega tabora iz 15. st. in sicer stopnice, ostanki fasade, izklesane luknje za strešne brambovce.
Vas Podtabor je zaradi lege zaščitena pred burjo in ima toplejše podnebje, tako da v njej uspevajo celo fige.

Bač
Je gručasta vas v zgornji Pivki, ki leži ob cesti Knežak – Mašun, pod hribom Tuščak (788m), s katerega je lep razgled na Brkine, proti zahodu pa na Nanos (1262m). V vasi je okoli 200 stanovanjskih hiš s 470 prebivalci (Popis 2002), tovarna Stolarna Javor Bač, v kateri je zaposleno kar nekaj domačinov in ljudi iz bližnje okolice. V vasi si lahko ogledate cerkev sv. Ane.

Koritnice
Vas Koritnice je vrstna vas, ki leži v bližini Knežaka. V osrčju vasi stoji cerkev sv. Antona nad vasjo pa leži stara romarska cerkev Sv. Hieronima. Po legendi naj bi vas dobila ime po koritih, ki so bila na pašnikih in s katerimi so kmetje tu napajali živino. Vas sestavlja okoli 80 hiš, od katerih jih je približno polovica praznih. V vasi je tudi gasilski dom.

Grad Kalec, Bač
Kakšen kilometer vzhodno od izvira Pivke pri Zagorju stoji na pobočju Brega (618 m) ostanek gradu Kalec. Sezidali so ga plemiči Steinbergi v 17. stoletju. Med kasnejšimi lastniki so bili grofje Auerspergi in Miroslav Vilhar. Do danes se je dobro ohranil le okrogli stolp sredi stoletnih lip, ki so ga večkrat obnavljali.

Miroslav Vilhar
Pesnik, skladatelj in politik Miroslav Vilhar se je rodil 7. septembra 1818 na Planini pri Postojni. V Ljubljani je obiskoval licej, na Dunaju in v Gradcu pa študiral pravo. Nekaj časa je bil župan v Knežaku. Pesmi je objavljal v Novicah, Slovenski čbeli, Slovenskem glasniku, Napreju.
Dolina Posrtvice
V dolini Posrtvice izvira potok Posrtev. Neokrnjena narava in svežina vode dajeta dolini poseben čar.
Dolina je prepletena s potmi, ki so primerne za sprehode ali kolesarjenje. Lahko obiščete tudi domačega vrbopletarja, ki vam bo prikazal izdelovanje košar iz vrbovih vej.

Prelože

Prelože ležijo na grebenu, ki ga omejuje na zahodu dolina Šmagurje, na jugu Gaberk, na jugovzhodu Pregarje in na severu Janeževo in Ostrožno brdo.
V vasi je cerkev sv. Egidija, ki je bila obnovljena in si jo je možno ogledati.

Ostrožno brdo, Zalesje
Vas Ostrožno brdo leži na grebenu, ki ga omejuje na severni strani reka Reka, na južni strani potok Suhorca in Prelože. Na vzhodni strani meji na Janeževo brdo in na zahodu na Suhorje.
Na Ostrožnem brdu je bila rojena partizanska mati in borka za svobodo Jožefa Maslo. Pod vasjo Prem
Prem je gručasta, središčna vas, ki leži na nadmorski višini 480 metrov.

Cerkev sv. Helene
Nad vasjo Prem dominira cerkev sv. Helene s poslikavami Toneta Kralja, iz leta 1921,ki so njegovo prvo delo. Sedanja cerkev je že tretja cerkev na tem mestu, zgrajen leta 1868.

Grad Prem
Obstoječi grad izhaja iz 13. stoletja. Prvič je bil omenjen leta 1213. Menijo, da je na istem mestu stala rimska utrdba Castra Prima, za boje proti Japodom. Ohranjen je kvadraten palacij na izpostavljenem pomolu nad dolino. Stavbi so prizidali trakt in zidovje, ki obroblja notranje dvorišče. Del notranjih hodnikov je okrašen z arkadami, pred kapelo celo s figuralnimi podporami. Ogled je mogoč z vodnikom.

Prem – Ljudska šola, Kettejeva spominska soba
Na Premu je v rojstni hiši Dragotina Ketteja urejena spominska soba z ohranjenim pohištvom iz tistega časa. V isti stavbi je nekdaj na Premu delovala tudi osnovna šola. Ogled spominske sobe je mogoč z vodnikom.

Smrje
Smrje so manjša brkinska vasica, ki ima še vidne zametke stare arhitekture. V vasi je cerkev sv. Janeza Krstnika, ki je bila obnovljena in si jo je možno ogledati. Pod vasjo ob vznožju reke Reke si lahko ogledate tudi etnološko kmetijo Novakov mlin.

Mašun
Gozdna pristava Mašun leži v snežniških gozdovih v sedlu, ki je naraven prehod med Kneško kotlino in Loško dolino na severni strani snežniškega pogorja. Od Mašuna vodi pot tudi proti Sviščakom. Tu je gostilna s prenočišči, ki je priljubljeno zbirališče ob koncih tedna. Na Mašunu si je mogoče ogledati ostanke lovskega gradiča. Urejeno imajo tudi stezo za balinanje, igrišče za odbojko, gozdno učno pot, kolesarske poti in pozimi steze za tek na smučeh

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

seven + 6 =

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.