Kulturne znamenitosti notranjska

 

Domačija Grahovo 62 – Grahovo
Ob breg zidana  hiša z zasnovo iz 17. stoletja. V spodnji etaži, skozi katero teče potok, je obokan prostor nekdanje kovačnice in mlina. Zidan hlev s svinjaki, kozolec na psa, ruševine kašče in ribnik. Razglašen kulturni spomenik lokalnega pomena.

Hiša Goričice 8 – Goričice
Obnovljena, pritlična kmečka hiša, podolžnega tlorisa, krita s slamnato kritino. Po zasnovi je hiša verjetno iz konca 18. stoletja. Predlog za razglasitev za kulturni spomenik državnega pomena.

Herblanova kašča – Žerovnica
V breg zidana, podkletena, iz kamna grajena enocelična kašča z vhodno lopo pred obokano kletjo. Dostop v nadstropje po enoramnem stopnišču in vhodni lopi, ki sloni na dveh trebušastih stebričih, med njima lesena ograja. Sredina 19. stoletja. Predlog za razglasitev za kulturni spomenik državnega pomena.

Hiša Gerbičeva 32 – Cerknica
Enonadstropna zidana hiša. Osrednja os vzdolžne fasade z vhodom in mansardo nad njim je izvedena iz sicer ravne ploskve fasade, ki je bogato členjena – enako tudi obe čelni fasadi. Avtor Ivan Ronko. Letnica v tlaku 1905. Predlog za razglasitev za spomenik lokalnega pomena.

Cerkev sv. Primoža in Felicijana – Bločice
Poznogotska cerkev, omenjena že 1397, z notranjo poslikavo iz tretje četrtine 15. stoletja in glavnim zlatim oltarjem iz 1672. V tlorisni zasnovi severni zvonik, pravokotna ladja in 3/8 zaključeni prezbiterij z rebrastim zvezdastim obokom.

Cerkev Marijinega rojstva – Cerknica
Vzorčna poznogotska dvoranska cerkev (do 1515) z dolgim korom je po prezidavi v letu 1482 dominanta naselja. Dozidani sta baročni kapeli, oprema sodi večinoma v 19. stol.

Tabor – Cerknica
Sredi naselja je ohranjen del taborskega obzidja protiturške utrdbe (1515) z dvema kvadrastima stolpoma in enim valjastim. V gornjem stolpu je bil rojen pesnik J. Udovič.

Pristava sv. Marije Magdalene z vplivnim območjem – Cerknica
(sinonim: Marof, Cerknica – Hiša Cesta 4.maja 1)
Nadstropna stavba. Prvine baročne zasnove okoli 1700. Etaži ločeni z delilnim zidcem, vogali poudarjeni z rustiko, vhodni del pa z ločenim portalom ( 1/4 19. stol.). Nad vrati je svetlobna odprtina. Razglašen kulturni spomenik lokalnega pomena.

Drevored – Martinjak
Del enostranskega lipovega drevoreda med Planino in Martinjakom iz prve polovice 20. stoletja, ki se je ohranil le v delih. Starost dreves je med 70 in 100 leti. Strnjen del drevoreda sestavlja dvaindvajset lip.

Hiša Partizanska 17 (Kravanjeva hiša) – Cerknica
Mogočna dvoetažna stavba, pokrita z dvokapno streho. Fasada, okenske mreže, vhodna vrata in ograje na stopnišču oblikovane v maniri prve polovice 19. stol. Vhodni portal z letnico 1814. Razglašen kulturni spomenik lokalnega pomena.

Domačija Begunje 39 – Begunje
Domačija pri »Cencovih«: nadstropna hiša z letnico 1855 na portalu in letnico 1838 na kovanih vratih. Nadstropna iz kamna zidana kašča z letnico 1840. V pritličju in v prizidku ohranjena kovačija z letnico 1796, v nadstropju bivalni del. Predlog za razglasitev za kulturni spomenik lokalnega pomena.

Medenova žaga in  mlin (Begunje 99 in 100) – Begunje
Gručasta domačija(sinonim tudi Ta zgornji mlin): pritlična zidana hiša, nadstropen hlev s senikom, zidana pritlična kašča, nadstropna zidana hiša z letnico 1844 z mlinom v kletnem delu, zidani svinjaki, žaga, lesen kozolec toplar, lesen skedenj in ograjen vrt za hišo.
Predlog za razglasitev za kulturni spomenik lokalnega pomena.

Domačija Peščenk 1- Cerknica
Domačija: nadstropna, v breg zidana stanovanjska hiša z letnico na polkrožnem kamnitem portalu 1853. Simetrična dvokapna streha z nizkim primorskim strešnim naklonom in kratkimi strešnimi napušči. Delno zidano gospodarsko poslopje – hlev. Predlog za razglasitev za kulturni spomenik lokalnega pomena.

ILIRSKA BISTRICA

Ilirska Bistrica se nahaja na stičišču poti med Trstom, Reko in Ljubljano, ob meji s Hrvaško.Občini, ki se razprostira čez dolino pod Snežnikom ( 1.796 m) s svojo raznoliko pokrajino, od gorskih predelov mogočnih snežniških gozdov do gričevnatih Brkinov in obronkov Čičarije, daje značilnost reka Reka, Vjlka vuoda po domače. Številni pritoki so s svojimi 47 vodnimi žagami in vodnimi mlini še pred sto leti ugodno vplivali na razvoj območja, kjer je danes le še kak ostanek žage ali mlina. …

Brkini

Brkini so območje flišnatih gričev med dolino reke Reke in Matarskim podoljem in se razprostirajo od hrvaške meje do Kozine. So zelo slikovita hribovita pokrajina, ki skriva mnoge zanimivosti. Po gričevnatih vrhovih so raztresene vasi, ki imajo, kot je za slovenske vasi značilno, vsaka svojo cerkev. Brkini so zaradi svoje lege podnebja idealni za pridelavo sadja, zlasti jabolk in avtohtonih brkinskih sliv.
Harije
Harije so vas na jugovzhodnem delu Brkinov. Ležijo na nadmorski višini 520 m, na križišču cest Ilirska Bistrica, Podgrad in Tominje. Pod Harijami sta dve akumulacijski jezeri, Klivnik in Mola, iz katerih se napaja reka Reka. V vasi si lahko ogledate cerkev sv. Štefana.

Jezeri Mola in Klivnik
Jezero Mola leži na vzhodnem robu osrednjega brkinskega slemena, južno od naselja Harije. Na severno stran priteka več manjših potokov, ki se izlivajo v potok Klivnik ob katerem je jezero Klivnik. Jezero Mola je precej veliko z razgibanim obrežjem. Dolgo je 3000 m, v najširšem delu pa široko 300 m.

Jelšane
Obmejna vas ob glavni cesti Postojna – Reka, stoji na nevisokem brkinskem prevalu med dolino reke Reke na severu in kraško planoto, ki se počasi spušča proti morju, na jugu. Leži na nadmorski višini 525 m.
V vasi si je mogoče ogledati cerkev sv. Marije.

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

3 × four =

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.