Kulturne znamenitosti notranjska

BLOKE

Tam, kjer se vam po trmastih ovinkastih klancih pot prevesi – pa če prihajate s katere koli strani: preko Bloške Police iz Cerknice, po Lužarjevem bregu iz Velikih Lašč ali po Boncarju iz Ribniške strani – tam, kjer se klanci nehajo in se za kratek čas celo prevesijo navzdol, se pred vami nenadoma odpre zeleno obdelano polje, široko in ravno kot javorova miza v kotu slovenske kmečke hiše – tam so Bloke.Več »

Križna jama (5 km) 
Križna jama je svetovno znana kraška jama. Njena posebnost so podzemna jezera in najdišče kosti jamskih medvedov. Možna sta 1-urni ali 4-urni ogled, potrebna je predhodna rezervacija.

Cerkniško jezero (12 km)
To je največje presihajoče jezero v Sloveniji. Običajno se v času jesenskega deževja prične polniti skozi sicer suhe kraške izvire in doseže do 26 km2 površine. Presahne v pozni pomladi, ko ga večinoma prerase močvirna trava.

Grad Snežnik (16 km)
Nastal je ob pomembni poti, ki je povezovala Istro in Loško dolino. Leži na čudoviti lokaciji v zelenju angleškega parka. Predstavlja se kot muzej bivanjske kulture 19. stoletja.

Rakov Škocjan (20 km)
Leži sredi gozdnega sveta med Rakekom in Postojno. To je okoli 2,5 km dolga in 500 m široka dolina, po kateri teče reka Rak. Dolina je nastala tako, da se je porušil strop podzemne jame, skozi katero je tekla reka.

 

CERKNICA
Z avtoceste zavijemo na Uncu, ki je prva vas na poti skozi »Krpanovo deželo«. Od tu nas pospremi lipov drevored na Rakek in naprej proti Cerknici, ki je tako upravno, gospodarsko kot tudi kulturno središče občine z zanimivim starim mestnim jedrom, katerega predstavlja trg s cerkvijo, ki je nastal okrog nekdanjih protiturških taborov. Velja omeniti, da je cerkniški tabor eden največjih in najmočneje utrjenih taborskih kompleksov na slovenskem.

A 65 Cerknica – Arheološko najdišče Cerknica – POKD

Dolenja vas – Cvinger in Tržišče

Podlož – Križna gora

Stražišče – Arheološko območje

Cerknica – Arheološko območje Svinja Gorica

Rakov Škocjan – Arheološko najdišče pri c. sv. Kancijana

Rakov Škocjan – Farovka

Unec – Arheološko najdišče Kolobar

Planina
Območje kraškega Planinskega polja zaznamuje uravnano, poplavno dno pretežno v travinjah z vegetacijskimi členi in mikroreliefnimi pojavi. Pozidava je umaknjena na obrobje. Značilna je visoka stopnja ujemanja med rabo prostora in naravnimi značilnostmi. Planinsko polje spada med območja kompleksnega varstva kulturne dediščine.

Cerkniško polje
Obsega Cerkniško polje z zaledjem in Bloško planoto, torej območje z večjo koncentracijo med seboj prostorsko in vsebinsko povezanimi kulturnimi prvinami. Raba prostora je tradicionalna pri čemer so kulturna krajina, urbanistične zasnove naselij in stavbna dediščina dobro ohranjene. Cerkniško polje spada med območja kompleksnega varstva kulturne dediščine.

Arheološko najdišče Cerkev Marijinega rojstva v Cerknici –

Pri raznih posegih v zemljo so bile v Cerknici odkrite prazgodovinske, antične in srednjeveške arheološke ostaline – prazgodovinski in rimski grobovi, trasa rimske ceste ter protiturški tabor. Okoli cerkve Marijinega rojstva je deloma odkrito srednjeveško skeletno grobišče z zanimivimi pridatki.

Vas Otok pri Cerknici 
Majhna gručasta vas – edini primerek otoške vasi pri nas. Vedutno neizpostavljeno, zaradi zaraščenosti silhueta in dominanta zabrisani. Kompleksi domačij dobro ohranjeni.
Vas Žerovnica
Dvovrstna obcestna vas je nastala v mlajši kolonizacijski dobi z izrazito silhueto in dominanto.  Lijakast tržni prostor se končuje z dominantno Herblanovo kaščo. Pravilno nizanje objektov,  z značilnim prehodom v obdelovalne površine, gartelci ob glavni komunikaciji.

Vas Begunje pri Cerknici
Obcestna vas, silhueta in dominanta značilni iz vzhodne in zahodne smeri. Vstopna dela neizrazita. Talna zasnova, ulična linija in objekti dobro ohranjeni v osrednjem delu. Izrazitega osrednjega dela nima, večja razširitev ob cerkvi.

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

20 + sixteen =

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.