Kulturne znamenitosti dolenjska

ČRNOMELJ

DOLENJSKE TOPLICE

Stara Soteska
V srednjeveških virih se tesen pri Soteski prvič omenja že 1145 kot Taeure, 1313 pa kot Teber. Pot po njej je nadzoroval in varoval utrjen stolp Ainöd, dandanašnja Stara Soteska, postavljen na skalni pomol nad reko Krko. Grad Soteska je prvič omenjen 1311, šele 1326 pa tudi prvi grajski gospod Herman Črnomaljski. Grad so od gospodov Črnomaljskih 1448 z ženitvijo pridobili vitezi Širski. V boju med Habsburžani in Celjskimi grofi je grad v sredini 15. st. utrpel znatne poškodbe.

Ogledni depo TMS iz Bistre
V mesecu februarju 2004 je TMS v nekdanjem gospodarskem poslopju dvorca Soteska odprl vrata oglednega depoja Soteska. V osnovi predstavlja deponirano zbirko vprežnih vozil in posameznih modelov vozil iz prometnega oddelka, ki jih sicer hrani in prestavlja Tehniški muzej Slovenije iz Bistre pri Vrhniki.

Dvorec Soteska
Veličasten dvorec Soteska je bil po Valvasorjevem mnenju eden najlepših v deželi Kranjski. Dvorec, postavljen na rečni terasi na levem bregu reke Krke, je nadomestil starejši gradič, ki so ga v 16. st. pozidali gospodje Širski potem, ko so opustili star srednjeveški grad Soteska na desnem bregu Krke. Dvorec, zasnovan v obliki pravilnega pravokotnika, je dal med 1664-1689 pozidal grof Jurij Žiga Gallenberg.

Soteški park s Hudičevim turnom

Park, obdan s kamnitim zidom, je bil razčlenjen na posamezna parterna polja. Njegova značilnost je bila pot, ki je tekla skozi tri v os postavljene kamnite portale in povezovala park ob dvorcu s Hudičevim turnom ter tako ustvarjala za tisti čas značilno iluzijo bega v prostor. V začetku 20. st. so park spremenili v sadovnjak, ki so ga opustili po 2. svetovni vojni.

Grad Rožek

Grad Rožek je stal ob vznožju kočevskih gozdov nad vasjo Podturn. V srednjem veku so v njem stanovali ugledni gospodje pl. Rožeki. Pod gradom so se razprostirali lepi vinogradi in sadovnjaki. Grad je prišel po rožeških gospodih v last gospodov Jankovičev in potem gospodov pl. Gallenbergov, od teh pa je prišel v last knezov Auerspergov. Danes okoli razvalin gradu rastejo mogočne smreke, ki so sestavni del obsežnih gozdov. Ne daleč stran je podzemna kraška jama Rožek, danes imenovana Jazbina, ki je bila kopališkim gostom prijetno zabavišče, kjer so ob mrzlem pivu in kavi prebili mnogo ur.

Baza 20

Med drugo svetovno vojno je bila Baza 20 sedež vojaškega in političnega vodstva slovenskega narodnoosvobodilnega gibanja in drugih partizanskih ustanov. Danes je edini ohranjeni tovrstni spomenik odporniškega gibanja v Evropi. Zgrajenih je bilo 26 barak. Vloga in pomen Baze 20 sta danes predstavljena s stalno razstavo v baraki št. 16, v baraki št. 22 pa je s stalno razstavo prikazana vsa pestrost partizanske dejavnosti na Kočevskem Rogu. V bližini sta bili partizanski bolnišnici Jelendol in Zgornji Hrastnik, nekaj dlje pa bolnišnica Pugled.

Župnijska cerkev sv. Ane v Dolenjskih Toplicah
Župnija Toplice je sprva spadala pod pražupnijo Novo mesto – Šmihel. Leta 1481 je postala vikariat, leta 1770 pa župnija. Župnijska cerkev se prvič omenja v neki listini l. 1334. Sprva se je imenovala cerkev Matere Božje v Toplicah pri Rožeku, kasneje pa so jo posvetli Sv. Ani.

Žušnijska cerkev sv. Andreja Apostola v Kočevskih Poljanah
Preden je bila v Poljanah (tako se je vas in župnija imenovala do druge svetovne vojne) leta 1792 ustanovljena samostojna župnija, je bila to črmošnjiška podružnica.
Župnijska cerkev, ki stoji na robu vasi, pomaknjena v hrib nad župniščem, je bila sezidana l. 1625, v času baroka, v notranjosti je dekorativno poslikana. Ponaša se s kar nekaj kosi izbrane in kvalitetne opreme.

Župnijska cerkev sv. Erazma v Soteski
Župnija v Soteski je nastala leta 1617, sedanja cerkev pa je bila sezidana med leti 1680/90. Prvotna cerkev naj bi tu stala že pred letom 1400, ko se omenja prvi lastni duhovnik. Njeni graditelji in patroni (oskrbniki) so bili soteški gospodje, ki so jo svojemu stanu primerno tudi opremili.

KOČEVJE

Danska hiša
O tej hiši so govorili, da je radovednost mesta. Slog je neobičajen, ne samo za Kočevje, ampak tudi za Slovenijo in srednjo Evropo. Fasada spominja na severno Evropske hiše. Hiša je bila nedavno prenovljena, vendar žal ne v prvotni stil.

Gimnazija Kočevje
Leta 1876 je gostujoči profesor K. J. Schroer prvič predlagal zamisel o ustanovitvi gimnazije v Kočevju, na študijskem dopustu na akademiji znanosti v Dunaju. V času njegovega bivanja je predstavil za skupnost pomen srednješolskega izobraževanja in izboljšanje osnovnih učnih načrtov. Nekateri člani so bili tako navdušeni, da so učne načrte uporabili na Pedagoški fakulteti in teologije za napredne študije.

Gostilna pri Kmetu
Gostilna je bila zgrajena leta 1903. Ker je bila zgrajena povsem isti čas kot cerkev, si te dve zgradbi delita eno podobnost in to so tla zgrajena iz kamna. Leta 1909 sta Marija in Jože Beljan kupila gostilno in jo poimenovala »Pri Beljanu«, katero se je obdržalo še danes.

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

10 + 15 =

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.