Kolesarstvo savinjska

Kolesarska pot 7

Dolga je 12 km. Kategorizirana je kot srednje lahka proga, poteka po poti: Kamenče – Sp. Podvrh – Žovneško jezero – Sp. Gorče – Rakovlje – Parižlje – Poljče – Kamenče.

Kolesarska pot 8

Dolga je 18 km. Kategorizirana je kot lahka proga, poteka po poti: Sp. Podvrh – Gomilsko – Grajska vas – Ojstriška vas – Tabor – Čeplje – Prekopa – Sp. Podvrh.

Kolesarska pot 9

Dolga je 20 km in poteka po poti: Parižlje – Polzela – Založe – Grušovlje – Šempeter – Šešče – Sv. Lovrenc – Latkova vas – Dolenja vas – Kaplja vas – Šentrupert – Trnava – Zakl – Poljče – Parižlje. Je lahka proga.

Kolesarska pot 10

Dolga je 28 km, kategorizirana kot srednje težka proga, poteka po poti: Polzela – Podvin – Dobrič – Andraž – Založe – Polzela.

Kolesarska pot 11

Dolga je približno 10 km, je lahka proga in poteka po poti: Šempeter – Podlog – Gotovlje – Ložnica – Žalec – Vrbje – Sp. Roje – Zg. Roje – Šempeter.

Kolesarska pot 12

Proga je dolga 19 km, je težka proga, poteka po poti: Podlog – jama Pekel – Sp. Ponikva – Studence – Gotoveljski Zalog – Gotovlje – Podlog.

Kolesarski pot 13

Dolga je okoli 15 km in poteka po poti: Žalec – Ložnica – Velika Pirešica – Pernovo – Grmovje – Mala Pirešica – Zaloška Gorica – Arja vas – Petrovče – Dobriša vas – Žalec. Je lahka proga.

Kolesarska pot 14

Proga je dolga okoli 16 km, je srednje težka proga in poteka po poti: Grajska vas – Zg. Selo – Šmiglova zid. – Miklavž – Loke – Tabor – Ojstriška vas – Grajska vas.

Kolesarska pot 15

Dolga je okoli 14 km. Poteka po poti: Tabor – Loke – Črni vrh – Ločica – Vransko. Kategorizirana je kot srednje težka proga.

Kolesarska pot 16

Je težka proga, dolga 26 km. Poteka po poti: Vransko – Tešova – Čreta – Dobrovlje – M. Braslovče – Preserje – Braslovče – Braslovško jezero.

Kolesarska pot 17

Dolga je 22 km, je gorska proga. Poteka po poti: Tabor – Miklavž pri Taboru – Vrhe – Miklavž pri Taboru – Loke – Tabor.

Kolesarska pot 18

Pot je dolga 33 km in je gorska proga. Poteka čez: Tabor – Loke – Presedlje – Limovce – Zaplanina – Ravne – Črni vrh – Tabor.

Kolo

 

PUSTITE KOMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.