IZLETI po SLOVENIJI


Obvestilo Odpri Zapri


MARIBOR


Villa rustica 
Rimska pristava je nastala v 3. stoletju na radvanjskem polju južno od Borove vasi ob Pekrskem potoku. Od nje so se ohranili le temelji, s pomočjo katerih si lahko ustvarimo podobo o njeni prvotni zasnovi. 
Več informacij...


Sinagoga 
Sinagoga z židovskim getom je tvarni ostanek in spomin na prisotnost judovske skupnosti v poznosrednjeveškem Mariboru. Družbeno vlogo te stavbe jasno nakazuje njena velikost, ki presega vse ostale stavbe judovskega dela mesta. 
Več informacij...

 

Mestno obzidje 
Srednjeveško obzidje Maribora, ki je prvotno obdajalo 25 hektarov mestnega ozemlja so zgradili v drugi polovici 13. stoletja. Obzidje je imelo poleg simbolne predvsem obrambno funkcijo - v 15.stol je ščitilo mesto pred napadi Madžarov in v 16. pred napadi Turkov. 
Več informacij...

Minoritski samostan s cerkvijo 
Minoritski samostan s cerkvijo so zgradili ob srednjeveškem obzidju v 13. stoletju ter ju v toku stoletij mnogokrat prezidali in dozidali. Z jožefinskimi reformami l. 1784 so samostan ukinili in ga namenili vojaški uporabi. 
Več informacij...

Mariborska stolnica – cerkev Sv. Janeza Krstnika 
Stolna cerkev mariborske škofije ima dolgo zgodovino, ki se začne s skromnejšo enoladijsko romansko stavbo s konca 12. stoletja. Cerkev so predelali v gotiki in baroku ter zaključili še z zadnjimi dozidavami v 19. stoletju. Cerkev je z gotiko namesto lesenega stropa dobila rebrasti obok in večji kor, z barokom pa je postala bogatejša za kapelo Sv. Frančiška Ksaverija in kapelo Sv. Križa ter barokizacijo kora. 
Več informacij...

 

Rotovž- Mestna hiša 
Rotovž so zgradili okoli l. 1515 na severni strani Glavnega trga, ki ga obroblja vrsta pomembnejših mestnih stavb. Stavba se je v stoletjih spreminjala, prvo bolj značilno renesančno podobo pa so ji podali italijanski stavbni mojstri med leti 1553-1565. 
Več informacij...

Glavni trg 
Glavni trg je osrednji prostor starega mestnega jedra, ki je nastal z lijakasto razširitvijo Koroške ulice, nekdanje glavne tržne žile. Trg obrobljajo nekdaj najpomembnejše mestne stavbe – Rotovž na severni strani ter jezuitski kompleks s Pokrajinskim muzejem, Alojzijevo cerkvijo in nekdanjo gimnazijo na južni. 
Več informacij...

Podružna cerkev sv. Alojzija 
Cerkev svetega Alojzija je umeščena v južni stavbni niz, ki zapira Glavni trg proti Dravi. Cerkev presenetljivo izstopa iz svoje okolice, saj se namesto da bi presegala stavbno mejo, od nje odmika v notranjost stavbnega otoka. 
Več informacij...

Cerkev Sv. Jožefa 
Cerkev Sv. Jožefa na Studencih je ena izmed zanimivejših baročnih cerkva, ki so jih zgradili izven ožjega historičnega mestnega jedra. Kljub preprostejši zunanjosti, je bila notranjost cerkve nekoč eden najkvalitetnejših primerov baročnega oblikovanja. 
Več informacij...

Cerkev celestink – Umetnostna galerija Maribor 
Cerkev reda celestink Marijinega oznanenja že več kot dve stoletji ne služi svojemu prvotnemu namenu, saj so jo v času Jožefa II. zaprli. Cerkev se je od tedaj mnogokrat preobrazila - v vmesnem obdobju je bila predelana v tovarno, stanovanja, danes pa je v njenih prostorih Umetnostna galerija Maribor. 
Več informacij...

 

Mestni grad 
Mestni grad so po naročilu cesarja Friderika III. sezidali v drugi polovici 15.stoletja. Grad je imel poleg simbolne funkcije predvsem obrambno, saj je bil pomemben utrdbeni člen mestnega obzidja. Najstarejši del gradu stoji v severovzhodnem delu obzidja in ima značilnosti gotskega sloga. 
Več informacij...

Salzburški oz. Vetrinjski dvor 
Salzburški dvor predstavlja višji zaključni vogal niza enonadstropnih hiš. Njegovo ime razkriva, da je bil do začetka 18. stoletja v lasti salzburške nadškofije. 
Več informacij...

Račji dvor 
Račji dvor leži na ravnini ob zahodnem robu Maribora. Navidez homogeno celoto sestavljajo štirje enonadstropni nesklenjeni trakti, ki obdajajo notranje dvorišče. 
Več informacij...

Dvorec Betnava 
parkom obdan Betnavski dvorec stoji na ravnini ob Streliški cesti. Njegova skladnost daje občutek, da je nastal v eni potezi, a vendar je bil zgrajen v različnih fazah. 
Več informacij...


 Pojdi na: 1 2 3 4 5 6 7